Page content

Intervisiebegeleider

leren van ervaringen in het werkveld.

Als ervaren groepstrainer of haptonoom/coach kun je zelf jongere beginnende collega’s binnen jouw werkgebied, begeleiden in hun intervisie trajecten. De ervaringseis voor intervisiebegeleider is 5 jaar.

Door middel van nascholing kun je jezelf bekwamen in dit onderdeel. Intervisie is een gespreksvorm waarbij collega’s meedenken over vraagstukken/knelpunten binnen het werk. Meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om met behulp van het eigen vermogen inzicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid verder wordt ontwikkeld. Doel is het bevorderen van de kwaliteit van het werk, zicht te krijgen op de eigen blinde vlekken en inzicht te verwerven in wat overdracht en tegen-overdracht precies is.

Intervisiegroep

Gedurende de opleiding zullen intervisiegroepen gevormd worden met minimaal drie mede-studenten. Zij bespreken stage-ervaringen, onduidelijkheden over de lesstof en eventueel persoonlijke zaken waar men tegenaan loopt. Binnen de lessen kunnen knelpunten met de vakdocent besproken worden. Vaak gaat men te werk volgens een bepaald protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe interactie plaatsvindt. Als een groep wil leren hoe ze met een intervisie-model moet omgaan, kan een professionele begeleider gevraagd worden. Dit wordt ‘begeleide intervisie’ genoemd.

Comment Section

1 reactie op “Intervisiebegeleider


Plaats een reactie


*