Page content

Kinder Haptotherapeut

Balans

Begeleiding van kinderen kan zowel door de haptotherapeut als de haptonoom/coach gedaan worden. Haptonomie sluit aan bij de kwaliteiten en het unieke karakter van de jonge cliënt. Ieders eigenheid heeft kwaliteit, maar altijd dezelfde kwaliteit inzetten kan ook in je nadeel werken. Zo valt er bijvoorbeeld met een druk en beweeglijk kind altijd wat te beleven. Druk en beweeglijk zijn is wel lastig om te kunnen concentreren. In de begeleiding staat het woord ‘balans’ centraal. Het is belangrijk, dat je kunt voelen hoe je jezelf in balans houdt, wanneer de wereld onder je beweegt. Maar ook zoeken we naar een optimale balans tussen het voelen, denken en handelen. Deze balans bepaalt hoe iemand zich beweegt, leert, communiceert en contacten aangaat. Het kind ervaart tijdens de begeleiding hoe het kan balanceren, hoe het zich sterk kan voelen, zich ondanks druk of drukte prettig kan voelen, beweeglijk kan zijn of juist rustig, een oplossing kan vinden, vol kan houden of zijn doel kan bereiken.

Ouderparticipatie

Van belang is natuurlijk dat je deze en andere kwaliteiten ook in leert zetten als je samen bent met broer of zus, vriend(in) of je klas- of teamgenoten. De haptotherapeut/haptonoom stelt zich flexibel op en zal ook duidelijk zijn in het grenzen stellen aan de jonge cliënt. Hierbinnen kan deze veilig experimenteren en nieuwe ervaringen opdoen. Nieuw gedrag kan zo ontstaan. De ouders participeren principieel in de begeleiding. Zij worden ondersteund bij wat zij inzetten in de opvoeding. Hierbij speelt de balans tussen meebewegen en duidelijkheid bieden een belangrijke rol.

Aanloop naar behandeling

Haptonomische begeleiding kan met of zonder een specifieke hulpvraag plaatsvinden. Pubers en jongeren (vanaf een jaar of veertien) kunnen, wanneer zij dat willen, zelf informeren naar mogelijkheden of zich aanmelden. De intake bestaat uit twee observaties en een oudergesprek. Tijdens de eerste observatie zijn behalve het kind ook de ouders aanwezig. Als puber of jongere kies je zelf of je ouders hier bij zijn. Tijdens de observatie kijken we door middel van spel en opdrachten naar de kwaliteiten van het kind/de puber: welke zijn meer en welke minder tot ontwikkeling gekomen? Tijdens het oudergesprek informeren begeleider en ouders elkaar en worden er afspraken over de begeleiding gemaakt voor wat betreft doelstelling, frequentie, duur en participatie van de ouders. Als jongere bespreek je met je haptotherapeut/haptonoom of je al dan niet aanwezig bent bij een oudergesprek.

In kaart brengen

Over de observaties en het gesprek wordt een verslag geschreven. Dit verslag is vertrouwelijk en dient als uitgangspunt voor de begeleiding. Bij de begeleidingen wordt er ervaring opgedaan door middel van bewegen (met of zonder materiaal), door aanraken en door met elkaar te praten over de opgedane ervaring. Ouders worden ook na de intake regelmatig uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Samen met ouders wordt onderzocht hoe het geleerde in de praktijk gebracht kan worden.

Indicaties

Ouderbegeleiding en de relatie met zoon(s) of dochter(s). Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met vragen of problemen op het gebied van onder andere:

 • Snel afgeleid zijn
 • Zich moeilijk kunnen concentreren
 • Niet kunnen luisteren naar wat anderen zeggen
 • Geen aansluiting met leeftijdsgenoten vinden
 • Pesten of gepest worden
 • Erg volgzaam zijn
 • Onzeker zijn
 • Faalangstig zijn
 • Letterlijk en figuurlijk op de tenen lopen
 • Spanningsklachten
 • Onhandig bewegen met veel ongelukjes
 • Zwakke grove en fijne motoriek
 • Bedplassen
 • Vaak boos zijn of ruzie hebben
Deze vorm van begeleiding vraagt van de begeleider veel kennis over de ontwikkeling van kinderen, de kunst van opvoeden en de werking van ouder-kind relaties (gezinsdynamiek). Via gerichte nascholing kunnen afgestudeerde haptotherapeuten en haptonomen zich ontwikkelen op dit onderwerp.

Comment Section

1 reactie op “Kinder Haptotherapeut


Door Ellen op 20 mei 2017

-incredible new 21st century &qaqo;Broudcast&tuot; technology provided by YouTube and Google at a cost of tens of millions of bandwidth $$ per month, that allows you to even become essentially a TV Station on or off YouTube.com with embedding tools???………give me a break ad complainers. YouTube and Google need to get some ROI or else all of this goes away. Let me say Thanks to You/Goog for the work, dedication and the imagination that viral video can make the world a better place…..

Plaats een reactie


*