Page content

Mediator

Mediatie wordt uitgevoerd door de haptonoom/coach. Herkenning van je emotionele aansturing biedt inzicht in je opstelling ten aanzien van macht en onmacht enerzijds en isolatie en verbinding anderzijds.

Positionering

Herkenning van je eigen positie geeft ruimte tot relativering van je macht. (Hoe belangrijk is het voor mij om te winnen en wat zijn de consequenties van mijn opstelling). Herkenning van je eigen positie geeft relativering ten aanzien van je opstelling ten opzichte van de ander. (Keur ik de ander als persoon af, keur ik zijn gedrag af, of keur ik af wat hij wil). Elke nieuwe positionering leidt tot nieuwe mogelijkheden. Nieuwe positionering vind je door te kiezen voor een andere emotionele aansturing. Een andere emotionele aansturing krijg je door een ander bewegingsrepertoire. Zo ontstaan concrete mogelijkheden voor nieuwe oplossingen.

Van conflict naar kans

Door het conflict op deze wijze aan te gaan en op deze wijze te reflecteren vindt verdieping plaats op eigen autonomie en de wederzijdse relatie. Dit draagt bij aan een omgeving (organisatie) die beter in staat is om met elkaar om te gaan en samen te werken. Conflicten worden kansen waarbij eigen doelstellingen en stijlcongruentie aangescherpt worden. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan persoonlijke effectiviteit en aan het rendement van de groep. Conflicten dragen hierdoor bij aan een verbetering van het werk– en leefklimaat. Bovendien hebben zij hun uitstraling op de momenten dat er geen merkbare conflicten zijn.

De mediator leert betrokkenen om conflicten eerder te signaleren zodat escalatie kan worden voorkomen. Voor de mediator is het noodzakelijk inzicht te hebben in de eigen voorkeursstijl. Ook moet hij de voorkeursstijl van anderen herkennen en bespreekbaar kunnen maken.

Comment Section

0 reacties op “Mediator

Plaats een reactie


*