Page content

Supervisor

Supervisie: leren van ‘werken met cliënten’

Als ervaren haptotherapeut of haptonoom/coach kun je beginnende collega’s binnen jouw werkgebied supervisie geven. De ervaringseis voor supervisor is 5 jaar.

Supervisie is beroepsgerichte individuele begeleiding door een supervisor die zich hierin geschoold heeft. Om het vak van therapeut onder de knie te krijgen is ervaring nodig in werken met cliënten. De supervisor kijkt hoe je met cliënten werkt en geeft feedback. Hierdoor leer je je stijl van werken te ontwikkelen en/of te verbeteren. Het is gericht op ‘deskundigheidsbevordering’.

Binnen het ‘lesprogramma’ zal al geoefend worden in therapeutische begeleiding. Dit onder het toeziend oog van een docent. In de stageperiode zal er echt gewerkt worden met cliënten en is onafhankelijke supervisie van groot belang. Deze vindt plaats buiten de lessen in groepjes van maximaal 3 personen.

De student dient een schriftelijke verklaring van de leertherapeut te hebben dat dit leertraject met goed gevolg is afgerond. Deze verklaring is onderdeel van het eindcertificaat van de gehele opleiding. De hier bedoelde supervisie is gericht op de aankomend therapeut en het ontwikkelen van vakbekwaamheid.

Therapeuten hebben baat bij incidentele supervisie, op momenten dat men met moeilijke situaties geconfronteerd wordt en het te persoonlijk is om het in de intervisiegroep te bespreken. De supervisor kan zich daarbij richten op persoonlijke, cliëntgerichte en werk gerelateerde problematieken.

Comment Section

0 reacties op “Supervisor

Plaats een reactie


*