Page content

Trainer management teams

Trainen van Management-teams wordt gedaan door de haptonomische groepstrainer. Ieder team kent een eigen karakteristieke vorm van communiceren.

Sommige teams neigen tot snel besluiten en vergeten andere opties en mogelijkheden in ogenschouw te nemen.
Soms lijken vaak dezelfde mensen doorslaggevend te zijn in discussies. In andere teams krijgen kritische geluiden veel of weinig kans, neigen er velen zich te willen profileren of treedt er maar een enkeling op de voorgrond, is men erg voorzichtig naar elkaar of juist heel direct.

Zo zijn min of meer vaste patronen herkenbaar. En die komen tot uiting in vrijwel elke bijeenkomst. Die patronen zijn altijd tot op zekere hoogte functioneel. Ze maken het proces voorspelbaar en geven daardoor een relatieve zekerheid. Het kan echter ook zijn dat de grenzen van die functionaliteit ervaren worden of dat er (beginnende) conflicten ontstaan waar men moeilijk uitkomt. De resultaten van een team ervaart men dan niet meer als optimaal. Op die momenten helpen haptonomische inzichten een team efficiënter te communiceren. Door middel van concrete waarnemingen die voor iedereen herkenbaar zijn, krijgen de leden van een team inzicht in de manier waarop ze in een patroon vastlopen.

Op de werkplek

Een haptonomisch teamtrainer doet de waarnemingen bij voorkeur op de werkplek zelf: tijdens een reguliere vergadering of een bijeenkomst. De waarnemingen gaan niet alleen over wat gezegd wordt, ook over de manier waarop gecommuniceerd wordt. Het kunnen benoemen en accepteren van de actuele manier van omgang met elkaar geeft nieuwe keuzemomenten voor iedere medewerker. Bijvoorbeeld om het kritisch of ondersteunend vermogen meer inhoud te geven. Of om eerst af te wachten of juist sneller met een reactie te komen, om te besluiten eerder eigen gedachten te delen of iets langer te wachten en eerst anderen te bevragen.

Resultaat

Wanneer men als groep en individu ervaart dat dit nieuwe gedrag leidt tot resultaten, is de basis gelegd voor de ontwikkeling van het team. De haptonoom stimuleert dus het oefenen en experimenteren met alternatieve omgangsvormen. Zo kom je tot een effectievere communicatie waarin individuele kwaliteiten tot hun recht komen.

Comment Section

0 reacties op “Trainer management teams

Plaats een reactie


*