arrow_drop_up arrow_drop_down

Burn-out bij jongeren

Eendaagse nascholing 12 oktober 2019

van 9.30 tot 17.00 uur

Kosten €225,-

Voor haptotherapeuten, haptonomen, trainers, coaches van Synergos en andere erkende haptonomieopleidingen en studenten in de afstudeerfase. Ook voor hulpverleners en coaches uit het werkveld van o.a. burn-out en depressie.

Burn-out kan blijvende schade tot gevolg kan hebben (door langdurige verhoging van stresshormonen zoals cortisol). Het kan leiden tot blijvend geheugenverlies en verminderde belastbaarheid. Gevoelsgrenzen zijn niet meer betrouwbaar door ontregeling van het vegetatieve systeem.

Hoewel deze serieuze aandoening iedereen kan treffen, hebben volgens CBS-cijfers relatief veel jongeren ermee te kampen: 1 op de 3 jongeren (16-24 jaar) maakt zich zorgen over burn-out! In de leeftijdsgroep 25-35 ervaart 16% burn-outklachten. Hiermee liggen de percentages ruim 10% boven het landelijk gemiddelde.

Nico Pronk, docent van deze nascholing, stelt dat bij jongeren in veel gevallen de burn-out eigenlijk een depressie is. Daarbij past weer het beeld dat volgens het Nederlands Jeugdinstituut 4-8% van de kinderen (0-12 jaar) angst- en stemmingsproblemen heeft en 10% van de jongeren (12+) aan een angststoornis lijdt.

Volgens Nico zien de jongeren door de bomen het bos niet meer. Hun wereld biedt allerlei beloftes, waarin alles mogelijk is, maar de actualiteit is anders. De mate waarin hun daadwerkelijke talenten aansluiten bij de keuzes die ze maken is van belang voor het slagen van hun kansen. Om succesvol te kunnen zijn, kun je niet in de eerste plaats doen wat je graag wilt. Het is van belang om in je keuzes uit te gaan van die aspecten waarin je goed bent, van je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden. Als persoonlijke kwaliteiten aansluiten bij de levenswijze, het werk/studie, komen vitaliteit, gedrevenheid en passie tot uiting.

Onderdelen nascholing

  • Verschil burn-out en depressie.
  • Behandelstrategie wanneer burn-out op de voorgrond ligt en wanneer depressie op de voorgrond ligt (als je een depressieve patiënt met een burn-out strategie behandelt verergert de depressie).
  • Theorie over de relatie tussen levenswijze en persoonlijke kwaliteiten, lusteloosheid en uitputting, passie en vitaliteit.
  • Hoe maak je jongeren bekend en vertrouwd met hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden (oefen- en aanraakvormen).
  • Hoe werk je aan het herstel van eigen gevoelsgrenzen en de waardering van eigen gevoelens.
  • Wat vraagt de begeleiding van jongeren van je eigen attitude.
  • Opstellen van een plan van aanpak: bewustwording, training en inpassing in het dagelijks leven.
  • Trainen van de belastbaarheid van jongeren.
  • Gebruik maken van het Synergos interventieschema.
Docent Nico Pronk is haptotherapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie, (bedrijfs)trainer en directeur van Synergos. Nico houdt zich tevens bezig met de ontwikkeling van haptonomische kennis.

Docent Laura Twigt is haptotherapeut, kinder-en jongerenhaptotherapeut, docent bij Synergos. Zij is gespecialiseerd in het werken met hoogbegaafde kinderen, geeft regelmatig cursussen en workshops over opvoeding aan ouders, houdt lezingen voor o.a. het CNV Onderwijs over haptonomie. Laura begeleidt kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot en met jong volwassenen van 25 jaar. De begeleiding van ouders is daarbij een belangrijk onderdeel waarin ze gebruikmaakt van systemisch werk.

Het aantal docenten is afhankelijk van de groepsgrootte.

Accreditatie
VVH 27 HTD/SBU (tenzij minder dan 70% van de deelnemers haptotherapeuten, dan 27 ATD).
SKB-F/ SBU: 26/0,9 EC's.

Cookie gebruik