Waarnemen en 

'voor waar aannemen'

Open lesavond 10 juni in Amersfoort en 11 juni in Den Haag. 

Inschrijven op de evenementen pagina klik hier onder

Een avond over

de werking van onze waarneming

Waarnemingen van elkaar en van elkaars gedrag bepalen voor een groot deel hoe je contact met elkaar hebt. Je ziet, hoort, ruikt en voelt de ander en treedt de ander van daaruit tegemoet. Die waarnemingen, en met name de gevoelens die je daaraan ontleent, zijn van grote invloed op de interactie en de manier waarop je over de ander denkt.

Als iemand een bril op heeft die jij absoluut niet vindt passen, dan heeft dat invloed op hoe je diegene benadert.

Maar ook
Als je honger hebt, kom je met andere boodschappen thuis dan wanneer je geen trek hebt.

De gevoelsmatige waardering van je waarneming is ook een belangrijke basis voor de interacties met anderen, voor de manier waarop je leert, de hobby die je kiest en de keuzes die je maakt. Dat je geneigd bent op een bepaalde manier te handelen en te denken en niet anders, hangt voor een groot deel af van hoe jij de wereld waarneemt en wat
jij daarbij beleeft.

Interessant is om bij jezelf na te gaan op grond van welke maatstaven je de wereld waardeert. 

Omdat jouw waarnemingen je keuzes en je handelen aansturen, is het van belang te ontdekken waar-en-hoe je eigen kleuring in je waarneming komt. Door dit inzicht begrijp je jezelf beter. Inzicht in jezelf geeft ook zicht op het gegeven dat de ander op jou reageert omdat je doet zoals je doet en bent zoals je bent. De waarneming van de ander geeft daarmee ook minstens een beeld van jezelf.

Bijvoorbeeld: je ziet jezelf terug op een filmpje en had een heel ander beeld van jezelf in die situatie. Je lijkt bijvoorbeeld veel stiller en oogt veel stijver dan je voelde. Nu begrijp je beter hoe anderen op je reageerden, op grond van wat ze van jou waarnamen.

Doe je mee met de gratis open lesavond om te ontdekken hoe het bij jou werkt?
De open les is van 19.00 uur tot 21.00 uur, daarna is er nog ongeveer 1 uur de tijd voor vragen en informatie over de opleiding van Synergos. Tijdens een open les maak je kennis met de docenten, onze visie op haptonomie en onze manier van lesgeven. Graag tot ziens!