Page content

FAQ

ja. De haptotherapeut richt zich op de samenhang tussen gevoelens, emoties, houding en beweging. Lichamelijke klachten hebben vaak betrekking op een disbalans in het lichaam die langdurig bestaat. Door bewustzijn van je emotionele drijfveren en een verandering in de balans tussen voelen, denken en handelen ontstaat ook altijd een andere lichamelijke balans ten aanzien van houding, spanning van spieren, bindweefsel en banden, en het gebruik van korte en lange spieren. Via deze weg kunnen vaak verrassende verbeteringen ontstaan, zelfs bij langdurige klachten.

De haptonomisch begeleider en de haptotherapeut werken op basis van de actuele interactie die zij hebben met de cliënt. Contact is het instrument in de begeleiding. De begeleider vergelijkt de hulpvraag met wat er in het hier en nu gebeurt. De therapeut staat hiermee dicht bij de cliënt.

Nieuwe mogelijkheden ontstaan via beïnvloeding vanuit het hebben van contact.
Haptonomie gaat niet uit van algemene waarheden en oordelen over gedrag en houding en beweging. Haptonomie kijkt vooral naar de voordelen en nadelen ten aanzien van wat zich in het hier en nu aandient. Wat je kiest; dat is altijd aan jezelf. Dát je een keus hebt om dingen ook anders aan te kunnen pakken, dat leert haptonomie je.

Basisjaren starten jaarlijks in maart/april en in september/oktober, de Vakopleiding start jaarlijks in september/oktober.

Het basisjaar wordt zowel op de hoodvestiging als op de locaties gegeven, de Vakopleiding is alleen op de hoofdvestiging in Amersfoort te volgen.

Voor aanvang van de vakopleiding is een basisjaar haptonomie vereist (bij synergos of een van de andere opleidingen) en doe je een instroomdag bij Synergos. Voor de vakopleiding is een HBO denkniveau voldoende. Voor de specifieke richting haptotherapeut is een vooropleiding in zorg en welzijn vereist. De lijst met beroepen is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat. Mensen die in hun vooropleiding geen medische basiskennis hebben gehad moeten ook de medische basiskennis nog bijscholen. Dit kan elders maar ook bij Synergos tijdens je opleiding.

Elk studiejaar is over twee jaar te verdelen. Hierdoor kun je de opleiding naar eigen tijd en ruimte faseren.

Synergos is post-HBO geaccrediteerd. Synergos is erkend door diverse beroepsorganisaties

Ja, voor de afstudeerrichting haptotherapeut. Synergos is een post HBO opleiding. Deze erkenning zorgt ervoor dat je je bij beroepsverenigingen kunt aansluiten als je afgestudeerd bent.