Synergos, het ontstaan van een
nieuw gedachtegoed

Nederlandse Vakopleiding voor Haptonomie

Vakopleiding met een eigen visie

In het midden van de vorige eeuw 'ontstond' haptonomie, vanuit de behoefte van mensen om meer hun gevoel met elkaar te delen. Grondlegger hiervan was Frans Veldman. Hij ontdekte veel over de directe invloed die gevoelens hebben op mensen, wat de weerslag van gevoelens op het lichaam is en hoe dit handelen en denkwijzen beïnvloedt. 

Opvolging van haptonomie vindt plaats door Troost en van Minnen. Door verschillende gedachten over haptonomische ontwikkeling ontstaan er gaandeweg drie richtingen:

Veldman in Frankrijk, gericht op verloskunde en baby's
Troost in de Doelen in Rotterdam (later de Academie voor Haptonomie in Doorn)
Van Minnen in Nijmegen (later het ITH in Nijmegen)


Academie Doorn
Ted Troost verlaat vanwege andere werkzaamheden meer en meer de opleiding. Door zijn opvolgers wordt de opleiding verplaatst naar Doorn: De opvolgers zijn Zwiers, Winkelman, van de Berg, Pollman en de Wolf.

De Academie in Doorn richt zich op het gegeven dat door Veldman is aangedragen: de gevoelsontwikkeling is achtergebleven doordat mensen in hun jeugd te weinig bevestigd worden. Veldman heeft dit gegeven ontleend aan de Nederlandse Pschychiater Terruwe. Zo wordt in de jaren tachtig de haptonomie geformuleerd als een therapie die uitgaat van affectieve bevestiging.


Vakopleiding Synergos
In de begin jaren negentig ontstaat Synergos, opgericht door een aantal docenten uit Doorn. Zij slaan een nieuwe weg in waarin het vermogen om te voelen veel breder wordt onderzocht dan alleen vanuit het perspectief van affectieve bevestiging. Voelen is van iedereen en van alledag, in het-hier-en-nu is alles te ontdekken en te vinden. Over jezelf, over de ander en hoe je verhoudt tot elkaar. Synergos is ‘geboren’. (Oprichters Zwiers en Winkelman).

Bij Synergos afgestudeerde therapeuten/trainers en coaches richten zich in de behandeling met cliënten dus meer op het functioneren in het hier-en-nu en zoekt oplossingen door te laten voelen/ervaren waar dingen stagneren en waar grondpatronen van de cliënt niet meer helpend zijn. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden in het hier-en-nu. Therapeuten vanuit Doorn zijn in het werken met cliënten meer gericht op de bevestigingsleer (zie boven). 

Zo bestaan er op dit moment drie erkende geaccrediteerde post-HBO opleidingen.

  • Het ITH in Nijmegen: gericht op de betekenis van het gevoel voor onderlinge nabijheid en positionering ten opzichte van elkaar.
  • De academie in Doorn met als uitgangspunt de bevestigingsleer: haptonomie is een begeleidingsvorm gericht op affectieve bevestiging.
  • Synergos: haptonomie is van alle dag. Er bestaat een voortdurende gevoelsmatige afstemming tussen mensen. Deze gevoelsmatige afstemming is van grote betekenis voor: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, sociaal maatschappelijk welbevinden en de intensiteit waarmee een mens zich affectief kan verhouden tot anderen. De haptonomisch begeleider maakt gebruik van gevoelsmatige interactie om de ander nieuwe mogelijkheden aan te leren met als doel: psychologisch, fysiek, dan wel sociaalmaatschappelijke verbetering en ontwikkeling.

Hoewel de invalshoek van de verschillende opleidingen breder of smaller kan zijn, is er regelmatig onderling overleg om de essentie van haptonomie verder te ontwikkelen. Haptonomie is een wetenschap in beweging op een gebied waar eerder nog weinig inzichten over bestonden: het voelende vermogen van mensen en de consequenties van gevoelens voor ons welzijn en voor de verdieping van onze persoonlijke ontwikkeling. 

In het contact met anderen spelen gevoelens (onbewust) een enorme rol. Door verstand te krijgen van gevoel haal je het beste uit jezelf en je omgeving. 

arrow_drop_up arrow_drop_down