arrow_drop_up arrow_drop_down

Haptonomie toepassen binnen je eigen vakgebied

Complete opleidingen afgerond met een certificaat.

Haptonomisch Hulp- en zorgverlener

Persoonlijke

Coaching

Haptonomie in het onderwijs

Haptonomie bij

stervensbegeleiding

Waarom Haptonomie in jouw vakgebied

Werken gaat over samenwerken met anderen, zo prettig mogelijk. Samenwerken betekent voortdurend communiceren. Haptonomie gaat uit van het belang en de kracht van gevoelens in de communicatie. Situaties en ontmoetingen roepen altijd gevoelens op. Dat gevoel is van invloed op wat iemand doet, welke keuzen er worden gemaakt en ook de wijze waarop dat gebeurt. Mensen zijn uiterst gevoelig voor non-verbale signalen (houding, beweging, klank van de stem e.d.) en reageren daar direct op. Deze signalen spelen dus altijd een rol binnen communicatie en zijn een uiting van gevoelens die er op een bepaald moment spelen. Omdat gevoelens zo'n een belangrijke rol spelen bij communicatie, heeft haptonomie toegevoegde waarde in het werkveld van sociaal en emotioneel gedrag.

SYNERGOS-VISIE OP HAPTONOMIE

Een mens voelt altijd: er is geen begin- en eindpunt, geen oorzaak en geen gevolg. Wel is er samenhang en zijn er krachtenvelden. Dat maakt een wetenschappelijk fenomenologische benadering voor de haptonomie het meest geschikt. Fenomenologie is de leer der verschijnselen. 

De fenomenologische wetenschap richt zich niet op het ontleden van wezens, maar richt zich op het wezen in vol ornaat, op de totaliteit, het geheel der gebeurtenissen. Uit een brei van waarnemingen duikt de essentie van het verschijnsel uiteindelijk op als een steeds waarneembaar, toetsbaar, herhaalbaar gegeven.

We komen ook naar je toe.

In company trainingen maken we op maat.

Cookie gebruik