Haptonomisch hulp- en zorgverlener

Start maart/april en sept/okt 
17 lesdagen

Haptonomisch hulp- en zorgverlener is een opleiding van 17 dagen voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. De opleiding bestaat uit een basisjaar van 12 dagen (geen toelatingseis) en een specialisatiefase (HBO-niveau) van 5 dagen. Je kunt het basisjaar volgen op een Synergos locatie in Nederland (start maart/april en september/oktober). De aansluitende specialisatiefase volg je in Amersfoort. 


Als je het basisjaar al hebt gedaan bij ons of bij één van de andere opleidingen, hoef je alleen nog de vijfdaagse specialisatiefase te volgen om Haptonomisch Hulpverlener te worden. Aan het eind van de opleiding ontvang je het certificaat 'Haptonomisch Hulpverlener'.


Afstemmen

Afstemmen reguleert de lichaamsspanning vanzelf. Deze lichaamsspanning is meer op maat dan wanneer je een patiënt vraagt zich te ontspannen, bovendien kost het de patiënt geen moeite. Afstemming leidt tot overeenstemming.


Resultaat van juiste afstemming

Als je afstemt beweegt de patiënt met je mee, hij begrijpt je beter, je kunt meer aanspraak maken op zijn eigen vermogen (kracht, beweeglijkheid, zelfstandigheid) en dat betekent dat transfers lichter worden. Je kunt de patiënt makkelijker in de goede houding leggen voor bv onderzoek omdat de patiënt soepeler en meer ontspannen is. Voor de hulpverlener is het werk minder zwaar.


 • Hoe stem je af met iemand die je niet kent?
 • Hoe kom je tot gedeelde persoonlijke ruimte?
 • Hoe zet je in het contact je eigen gevoelens in?
 • Hoe nodig je iemand gevoelsmatig uit?
 • Hoe maak je de samenwerking optimaal?
 • Hoe blijf je voelen als je handelt?
 • Hoe blijf je voelen onder druk?

De opleiding is opgebouwd uit 2 delen: 

 • Deel 1 Basisjaar haptonomie van 12 dagen. Het basisjaar vormt de start van je specialisatie. Meer informatie basisjaar elders op de site.
 • Deel 2 De Specialisatiefase. Tijdens deze 5 dagen richten we ons op de volgende 3 essenties:


Waarnemen
 • Vaardigheid ontwikkelen in het waarnemen van jezelf en de ander
 • Het scheiden van de feiten, interpretaties en gevoelens
 • Bewust worden vanuit welke attitude je waarneemt en welke kleuring dat geeft en daarover expressief zijn
 • Op meerdere gebieden tegelijkertijd waarnemen (bijvoorbeeld stem, houding en inhoudelijke tekst)
 • Waarnemen van interacties (stijlen, posities, patronen)
 • Feiten ordenen en toetsen zodat je aannames kunt maken over de emotionele aansturing (denken, doen en voelen) van de patiënt en de daaruit voortvloeiende interactiesystemen
 • De waarnemingen kunnen plaatsen binnen het door Synergos gehanteerde theoretisch kader en de diverse cirkels

Aanraken 
 • Bewustwording van je manier van aanraken
 • Bewustwording van wat je zelf voelt bij aanraken of aangeraakt worden en dit kunnen verwoorden
 • Keuzes maken in de mate waarin je meer of minder ‘gevoel hebt’ voor jezelf of de buitenwereld (wat tastbaar is in je lichaamsspanning en zichtbaar en hoorbaar in hoe je met die buitenwereld en jezelf omgaat)
 • Hoe en wat de invloed van de omgeving op jou is
 • Tijdens het aanraken de cliënt helpen zijn gevoelens te leren exploreren en verwoorden


Gespreksvaardigheid

 • Bewustwording van je eigen gespreksstijl, de daaraan gekoppelde gespreksvaardigheden en je emotionele aansturing
 • Samenvatten, doorvragen ten behoeve van verbreding en verdieping, ordenen, confronteren, meebewegen, luisteren, concretiseren
 • Het geven van feedback op zowel verbale als non-verbale expressies van de ander
 • Het omgaan met ontvangen van feedback


Kosten, data en accreditatie

 • Kosten specialisatiefase los €1395,- 
 • Kosten totale opleiding Haptonomisch Hulpverlener €3400,-
 • Accreditatie: Totaal 229 SBU: eerste deel SBU: 156 / 5,6 EC’s, tweede deel SBU: 73 / 2,6 EC’s.

Eerst volgende specialisatiefase

(voor wie het basisjaar al heeft gevolgd of momenteel volgt)

11 oktober 2017

25 oktober 2017

8 november 2017

22 november 2017

6 december 2017

Complete opleiding Haptonomisch Hulpverlener

Amersfoort & Den Haag

2 oktober 2017

23 oktober 2017

30 oktober 1017

6 november 2017

20 november 2017

4 december 2017

18 december 2017

15 januari 2018

29 januari 2018

19 februari 2018

5 maart 2018

19 maart 2018

specialisatiefase (in Amersfoort)

22 mei 2018

29 mei 2018

6 juni 2018

13 juni 2018

20 juni 2018

Deventer

3 oktober 2017

24 oktober 2017

31 oktober 2017

14 november 2017

28 november 2017

12 december 2017

9 januari 2018

23 januari 2018

6 februari 2018

20 februari 2018

13 maart 2018

27 maart 2018

specialisatiefase (in Amersfoort)

22 mei 2018

29 mei 2018

6 juni 2018

13 juni 2018

20 juni 2018