arrow_drop_up arrow_drop_down

Specialisatie Haptonomisch
Hulp- en zorgverlener

5 lesdagen vanaf januari 2021:
11, 18, 25 januari, 1 en 8 februari

Kosten €1395,-

Haptonomisch hulp- en zorgverlener is een specialisatie van 5 dagen voor mensen die werkzaam zijn in de zorg- en hulpverlening. Kernpunten waarop we ons richten tijdens de specialisatie zijn: afstemmen met de patiënt, waarnemen, aanraken en gespreksvaardigheid. 

De volledige opleiding Haptonomisch Hulp- en zorgverlener is opgebouwd uit 2 delen:

  • Deel 1 Basisjaar Haptonomie van 13 dagen. Het basisjaar vormt de start van je specialisatie.
  • Deel 2 De Specialisatiefase. De toelatingseis voor deze specialisatie is HBO niveau.

Je kunt het basisjaar volgen op een Synergos locatie in Nederland (start maart/april en september/oktober). De aansluitende specialisatiefase volg je in Amersfoort. Als je het basisjaar al hebt gedaan bij ons of bij één van de andere opleidingen, hoef je alleen nog de vijfdaagse specialisatiefase te volgen om Haptonomisch Hulp- en zorgverlener te worden. Aan het eind van de opleiding ontvang je een certificaat. 

Afstemmen

Afstemmen reguleert de lichaamsspanning vanzelf. Deze lichaamsspanning is meer op maat dan wanneer je een patiënt vraagt zich te ontspannen, bovendien kost het de patiënt geen moeite. Afstemming leidt tot overeenstemming. 

Resultaat van juiste afstemming

Als je afstemt beweegt de patiënt met je mee, hij begrijpt je beter, je kunt meer aanspraak maken op zijn eigen vermogen (kracht, beweeglijkheid, zelfstandigheid) en dat betekent dat transfers lichter worden. Je kunt de patiënt makkelijker in de goede houding leggen voor bv onderzoek omdat de patiënt soepeler en meer ontspannen is. Voor de hulpverlener is het werk minder zwaar.

Hoe stem je af met iemand die je niet kent?

Hoe kom je tot gedeelde persoonlijke ruimte?

Hoe zet je in het contact je eigen gevoelens in?

Hoe nodig je iemand gevoelsmatig uit?

Hoe maak je de samenwerking optimaal?

Hoe blijf je voelen als je handelt?

Hoe blijf je voelen onder druk? Tijdens deze 5 dagen richten we ons op de volgende 3 essenties:

Waarnemen

Vaardigheid ontwikkelen in het waarnemen van jezelf en de ander

Het scheiden van de feiten, interpretaties en gevoelens

Bewust worden vanuit welke attitude je waarneemt en welke kleuring dat geeft en daarover expressief zijn

Op meerdere gebieden tegelijkertijd waarnemen (bijvoorbeeld stem, houding en  inhoudelijke tekst)

Waarnemen van interacties (stijlen, posities, patronen)

Feiten ordenen en toetsen zodat je aannames kunt maken over de emotionele aansturing (denken, doen en voelen) van de patiënt en de daaruit voortvloeiende interactiesystemen

De waarnemingen kunnen plaatsen binnen het door Synergos gehanteerde theoretisch kader en de diverse cirkels

Aanraken 

Bewustwording van je manier van aanraken

Bewustwording van wat je zelf voelt bij aanraken of aangeraakt worden en dit kunnen verwoorden

Keuzes maken in de mate waarin je meer of minder ‘gevoel hebt’ voor jezelf of de buitenwereld (wat tastbaar is in je lichaamsspanning en zichtbaar en hoorbaar in hoe je met die buitenwereld en jezelf omgaat)

Hoe en wat de invloed van de omgeving op jou is

Tijdens het aanraken de cliënt helpen zijn gevoelens te leren exploreren en verwoorden

Gespreksvaardigheid

Bewustwording van je eigen gespreksstijl, de daaraan gekoppelde gespreksvaardigheden en je emotionele aansturing

Samenvatten, doorvragen ten behoeve van verbreding en verdieping, ordenen, confronteren, meebewegen, luisteren, concretiseren

Het geven van feedback op zowel verbale als non-verbale expressies van de ander

Het omgaan met ontvangen van feedback 

Als je één van de opleidingen binnen je vakgebied hebt afgerond, kun je instromen voor de 5 middagen (modules) van een andere specialisatie om ook hiervoor een certificaat te halen.

Kosten

  • Specialisatiefase 5 dagen €1395,- 
  • Modules 5 middagen €550,-
Accreditatie:

SKB: Totaal 234 SBU; deel 1 SKB-C: 156 SBU/5,6 EC’s, deel 2 SBK-D 78 SBU/2,8 EC
ADAP: Totaal 182 SBU; deel 1 122 SBU, deel 2 60 SBU

KNGF: deel 2 geaccrediteerd met 60 punten voor het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

V&VN: Totaal 123 punten; deel 1 93 punten, deel 2 30 punten voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en/of het Register Zorgprofessionals (V&VN)

Specialisatiefase 5 dagen 2021

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

De opbouw van de specialisatiefase is zo vormgegeven dat je delen klassikaal volgt met studenten van de andere beroepsrichtingen en delen individueel en volledig op jouw vakgebied toegespitst zijn. Als je de opleiding afgerond hebt, kun je je inschrijven voor het modulaire gedeelte (5 middagen) van een van de andere specialisaties om zo ook van die opleidingen een certificaat te halen.  

Cookie gebruik