Haptonomische Basiskennis

3-daagse cursus Amersfoort
13 en 27 jan, 3 febr van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Voor wie (nog) geen heel basisjaar wil doen, maar wel wil leren om haptonomische grondbeginselen toe te passen binnen zijn/haar vakgebied en/of in relaties. Doel van de cursus is het verhogen van je contactuele kwaliteit. Kennis en inzicht van haptonomie maakt dat mensen begripvoller, helderder en effectiever met elkaar in contact kunnen zijn. 

Voor mensen die in hun werk veel communiceren is deze cursus dan ook uitermate geschikt. 


Als je de cursus Haptonomische Basiskennis hebt gevolgd, ben je:

  • je bewust van je eigen gevoelens
  • je bewust van je non-verbale interactie met anderen
  • je bewust van hoe je overkomt op anderen
  • je bewust van de betekenis van gevoelens op het dagelijks leven

Als je na de 3-daagse cursus het basisjaar doet, ontvang je 50% van de kosten van deze cursus als korting op je inschrijving. 

Kosten €450,-

Amersfoort

13 januari

27 januari

3 februari

De cursus leidt tot:

vaardigheid, kennis en bewustwording

Vaardigheid in:

Feitelijk kunnen waarnemen van houding, beweging, stem, ademhaling van anderen.


Het kunnen benoemen van gevoelens en lijfelijke gewaarwordingen van jezelf.


Het leren herkennen van bewegingskwaliteiten en patronen.


Zicht krijgen in de manier waarop iemand beweegt en zich verhoudt tot zichzelf en zijn omgeving.

Kennis over:

De relatie tussen de verschillende emoties en hun bewegingskwaliteiten.


De relatie tussen hoe iemand aanvoelt en hoe iemand beweegt.


Inzicht in de consequenties hiervan voor communicatie en welbevinden in fysiek en emotioneel opzicht zowel van jezelf als van de ander.


Psychologische theorieën over emoties.

Bewust worden van:

Eigen lijfelijke gewaarwordingen.

Eigen houding, beweging, stem en je interactie manier.


Emotionele aansturing en wat dat voor invloed heeft (betekenisverlening).


Rem in de expressie van innerlijke bewogenheid. Of en hoe er sprake is van (dis)congruentie.