Haptotherapie bij chronische ziekte/pijn

Tweedaagse nascholing 2 & 16 oktober 2019
van 9.30 tot 17.45 uur
Kosten €450,-

Voor haptotherapeuten, haptonomen, trainers, coaches van Synergos en andere erkende haptonomieopleidingen. Ook voor studenten in de afstudeerfase. 


Bij chronische ziekte verliest iemand blijvend een deel van zijn mogelijkheden, een deel van zijn lijf.

Naast een verlies van functies en mogelijkheden is er emotioneel en mentaal verlies, met veelal grote impact: verlies van vertrouwen in het lichaam, persoonlijke autonomie en een veranderend levensperspectief. Mensen met een chronische ziekte gaan hier op verschillende manieren mee om. Bijvoorbeeld zich slachtoffer voelen, stoer zijn, vooral zien hoe het leven was en wat er niet meer is, een lagere zelfwaardering hebben, zich buitengesloten voelen, depressieve klachten hebben, problemen ervaren met rol en betekenis in het leven, en moeite om de eigen positie te bepalen.

Pijn is in feite het centrale thema bij chronische ziekte: lichamelijk, emotioneel en psychisch.
Maar niet alleen chronische ziekte kan voor chronische, lichamelijke pijn zorgen, chronische pijn kent namelijk twee vormen:

  • pijn die is ontstaan door ziekte of trauma en die medisch niet verder kan worden behandeld
  • pijn zonder aanwijsbare medische oorzaak (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten)

In DSM-V wordt chronische pijn geclassificeerd als: somatic symptom disorder. Het betreft alle chronische pijnklachten die het dagelijks leven van mensen dermate verstoren dat zij er psychisch onder lijden.

Vanuit het haptonomisch perspectief zien we een relatie tussen beleving, expressie van het lichaam in houding en beweging, emotionele aansturing, lichamelijke en psychische balans en de manier waarop mensen denken.

Chronische ziekte en chronische pijn vormen een belasting waarbij het grondpatroon meer zichtbaar en ook ontoereikend wordt. Dat wil zeggen: hoe je gewend bent dingen op te lossen, werkt niet meer. Een nieuwe manier van doen (nieuwe patronen aan- en bijleren) kan oplossingen bieden. Het hebben van chronische ziekte/pijn kan zo een kans zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren, die ten dienste van jezelf komen te staan. 

Onderdelen van de nascholing

  • Herkenning van grondpatronen en emotionele aansturing
  • Samenhang tussen lichamelijke en psychische balans
  • Lichamelijkheid en zelfbeeld
  • Omgaan met onvermogen en last
  • Efficiëntie van bewegen
  • Stressregulatie, pijntheorieën en coping strategieën
  • Hulp vragen en hulp ontvangen
  • Haptonomische behandelmethodes ter bevordering van lichamelijkheid en emotionele balans

Docent Nico Pronk is haptotherapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie, (bedrijfs)trainer en directeur van Synergos. Nico houdt zich tevens bezig met de ontwikkeling van haptonomische kennis.

Docent Jan Tigges is haptotherapeut, fysiotherapeut, relatietherapeut, zwangerschapsbegeleider, gespecialiseerd in traumaverwerking en docent bij Synergos. 

Docent Paula Groeneveld: haptotherapeut, zwangerschapsbegeleider op haptonomische basis, coach en counselor, systemisch werk biologie universiteit van Amsterdam, docent bij Synergos.

Docent Roos Bits-Derksen: haptotherapeut, haptonomisch coach, ervaring in het bedrijfsleven als P & O adviseur en actief als trainer op het gebied van (non-verbale) communicatie, samenwerking en leiderschap bij Synergos-bedrijfsopleidingen, docent bij Synergos.

Docent Rens van der Hout is haptotherapeut , kinesioloog  relatiebegeleider op haptonomische basis, gespecialiseerd in traumaverwerking bij militairen en docent bij Synergos.

Het aantal docenten is afhankelijk van de groepsgrootte. 


Accreditatie is in aanvraag (indicatie VVH: 24-36 HTD en SKB: 24-36 SBU).

Cookie gebruik
arrow_drop_up arrow_drop_down