arrow_drop_up arrow_drop_down

Karakterstructuren
5 februari 2020

Gastdocent Jannie IJzendoorn

Als je karakter niet werkelijk weerspiegelt wie je van oorsprong bent, wie ben je dan wel?

Voor therapeuten, coaches, trainers en studenten in de afstudeerfase. Ook voor zorg- en hulpverleners.

Nascholing/lezing/workshop in samenwerking met Smara Opleidingen.

ZICHT OP KARAKTERSTRUCTUREN (de zes bewegingen van de gekwetste ziel)

Wie of wat zou je zijn zonder al die aangeleerde gedragingen, die destijds misschien wel functioneel waren, maar waar je nu als volwassene wel vanaf zou willen? Die vraag betekent voor veel mensen een ware zoektocht. Een zoektocht naar hun werkelijke ik, zonder aangeleerde defensiesystemen.

KARAKTERSTRUCTUREN zijn afgeleid van de bio-energetica die Wilhelm Reich in de jaren ’40 uitgedragen heeft. Karakterstructuren of Maskers zijn door Alexander Lowen (student van Reich) verder ontwikkeld en gedefinieerd. Een karakterstructuur is een reactie op een in de knel geraakte, psychische basisbehoefte.

De verschillende karakterstructuren (vijf basistypen en de later toegevoegde symbiotische karakterstructuur) verwijzen naar een specifiek gebied van het lichaam waar de energie zich als defensieve positie heeft vastgezet in de spieren. De structuur/het masker is ontstaan in onze vroege jeugd als (onbewust) overlevingsmechanisme. Door specifieke lichaamsgerichte oefeningen is het mogelijk om de vastgezette energie weer te laten stromen. Het effect hiervan is dat de vitaliteit sterk kan toenemen en psyche en soma (geest en lichaam) weer als eenheid gaan functioneren. Dat dit in de kern een curatief en preventief effect kan hebben op lichamelijke en geestelijke (ziekte)verschijnselen, mag evident zijn. De kracht van deze werkvorm is dat het een lichamelijke ingang is en voorkomt dat er mentale sabotages optreden, waardoor een gewenst effect uitblijft.

Uitgangspunt: Het lichaam als toegangspoort tot heling. “De plek van verwonding, is de plek van bevruchting.”

De karakterstructuren vinden hun oorsprong in de psychoanalytische theorie en werden aanvankelijk ontwikkeld door Wilhelm Reich en later verder uitgediept met bio energetica door Alexander Lowen en John C. Pierrakos. Alle karakterstructuren vinden hun oorsprong in de eerste 5 levensjaren van het kind. Er blijken zo’n 5 tot 6 primaire karakterstructuren te zijn die een mens kan ontwikkelen. Welke je voornamelijk ontwikkelt hangt af van de aard van de traumatische situatie en vooral van de leeftijd waarop het kind ermee geconfronteerd wordt.

Een karakterstructuur bestaat uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken, standpunten en gedragspatronen. Een karakterstructuur is een mengeling van beelden, gevoelens en lichamelijke kenmerken. Gevoelens die meestal een reactie zijn van het individu op pijnlijke situaties uit het verleden. Je beschermt jezelf met de opgebouwde structuur die je verdedigingsstrategie vormt. Het doel van de bio-energetica is het herstel van de harmonie tussen lichaamshouding, beweging, ademhaling, gevoel, woorden en daden. Hierdoor krijgt de cliënt een groter zelfbewustzijn en grotere zelfexpressie waardoor hij weer contact krijgt met zijn oorspronkelijke, natuurlijke kern.

We onderscheiden zes karakterstructuren:

1. Schizoïde karakterstructuur

2. Orale karakterstructuur

3. Symbiotische karakterstructuur

4. Psychopatische karakterstructuur

5. Masochistische karakterstructuur

6. Rigide karakterstructuur

Jannie IJzendoorn, Directeur Smara Opleidingen, volgde na het VWO de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk. Daar maakte zij kennis met NLP en begon met de opleiding tot Practitioner in NLP.  Inmiddels is zij sinds 2001 internationaal gecertificeerd NLP senior trainster.

Naast de trainingen geeft zij drie dagen in de week individuele therapie en coaching en begeleidt zij intervisiegroepen. Zij werkt o.a. voor Achmea, Radar Vertige, UWV, Gemeente Dordrecht.

Specialisme:  Master NLP Trainer, Transpersoonlijke senior Coach en Counselor, therapeut, Familie-en Organisatieopsteller, Systemic Ritual faciliteerder, werken met Karakterstructuren, relatietherapie en lichaamsgericht werken.

Nico Pronk, directeur Synergos, is haptotherapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie en (bedrijfs)trainer. Zijn enorme ervaring met cliënten met uiteenlopend lichamelijk functioneren maken hem specialist in lichamelijk functioneren en disfunctioneren. Hij leert mensen zichzelf beter te verstaan door hun pijn te begrijpen. De principes die gelden voor lichamelijk (dis)functioneren worden door hem ook toegepast in de toepassing van haptonomie in diverse lerende situaties zowel coachend, trainend als therapeutisch.

Accreditatie is aangevraagd bij de VVH en de SKJ
SKB-F/SBU: 13/0,5 EC's:

Datum 5 februari 2020 van 9.30 uur tot 17.00 uur

Kosten €125,-

Na deze dag organiseren we bij voldoende belangstelling een vervolgdag  voor haptotherapeuten om de vertaalslag te maken van de karakterstructuren naar de haptonomie, waardoor het in de therapiesessie optimaal werkbaar wordt. 

Cookie gebruik