arrow_drop_up arrow_drop_down

Medische Basiskennis

HBO niveau, volgens PLATO eisen, CPION geaccrediteerd

Start januari 2020

Kosten €1650,-


Studenten van Synergos en Esoterra ontvangen een studentenkorting van €225,- en betalen hierdoor slechts €1425,-

De opleiding geeft je een essentiële medische kennis, zodat je jouw vak als therapeut op een professionele manier kunt uitvoeren, de taal verstaat van andere professionals in de zorgsector en zonodig adequaat kunt doorverwijzen naar huisartsen, psychologen en andere specialisten in de reguliere gezondheidszorg. Door het volgen van deze opleiding Medische Basiskennis voldoe je aan de door de zorgverzekeraars gestelde PLATO eisen*.


De Synergos-opleiding Medische Basiskennis heeft 2 doelen:

  • Het herkennen van pluis en niet-pluis situaties bij cliënten, zodat tijdig kan worden doorverwezen bij bedreigende ziekten. Om te kunnen voldoen aan het eerste punt is het nodig om inzicht te hebben in de werking van het lichaam onder normale omstandigheden. Daarnaast dient de hulpverlener inzicht te hebben in de belangrijkste symptomen die bij veel voorkomende ziekten zichtbaar worden. Door kennis van deze symptomen kunnen ziektebeelden vroegtijdig herkend worden. De hulpverlener die kennis neemt van deze materie ontwikkelt tevens een gevoel voor pluis en niet-pluis (de zogenaamde rode vlaggen) waarbij cliënten direct moeten worden verwezen naar de gespecialiseerde gezondheidszorg.
  • Inzicht in de samenhang tussen lichamelijk en emotioneel functioneren, waardoor de invloed van stress op het lichaam begrijpelijk en herkenbaar wordt. De manier waarop mensen met stress omgaan is een veel voorkomende oorzaak van klachten waarmee de hulpverlener geconfronteerd wordt. In de opleiding Medische Basiskennis is er veel aandacht voor de werking van stress op lichamelijk en psychisch (on)welbevinden. Om de logica van stress te kunnen begrijpen en de specifieke symptomen te onderkennen is specifieke kennis nodig op het gebied van het functioneren van het zenuwstelsel, de hersenen en de neurologische en hormonale reacties in het kader van stressregulatie van het lichaam. Daarnaast hebben symptomen die uit stress voortkomen te maken de manier waarop een mens gewend is te handelen. Hiervoor is kennis nodig op het gebied van samenhang van bewegingspatronen en de invloed hierop vanuit het zenuwstelsel. De opleiding Medische Basiskennis bij Synergos geeft herkenbaarheid tussen de relatie van actuele klachten en fysieke- en stress gerelateerde oorsprong.

De verplichte Medische Basiskennis

De opleiding Medische Basiskennis is verplicht als je bij Synergos afstudeert als haptotherapeut. Als je afstudeert als Haptonoom of coach is dit niet verplicht, hoewel ons nadrukkelijk advies is de opleiding wel te doen. De opleiding geeft je veel kennis die onmisbaar is voor je werk als haptonoom/coach.

Het ontstaan van de opleiding Medische Basiskennis.

Door excessen en onduidelijkheden in de kennis en kunde hebben de grote zorgverzekeringen het voortouw genomen om te komen tot een minimaal basisniveau voor de complementair geneeskundige. Dit minimale basisniveau heeft betrekking op de reguliere geneeskunde en is gericht op het signaleren van problemen die juist door de geneeskunde behandeld zouden moeten worden.

*Kennisniveau volgens Plato

Om dit minimale basisniveau te bereiken hebben de grote zorgverzekeraars contact gezocht met het instituut Plato (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie). Het platform heeft voor dit doel eindtermen gemaakt, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen opleidingen in de medische- en de psychosociale basiskennis. In de opleiding Medische Basiskennis ligt het accent op het fysieke aspect van de reguliere geneeskunde (anatomie, fysiologie en basale pathologie). In de opleidingpsychosociale basiskennis ligt het accent op de psychische ziektebeelden en aspecten. Bij Synergos kun je alleen de opleiding Medische Basiskennis volgen, aangezien de psychologische basiskennis voldoende geïntegreerd is in de Vakopleiding. In de Medische Basiskennis is er vooral aandacht voor de anatomie en fysiologie met betrekking tot het zenuwstelsel, stressregulatie en de bouw van het lichaam. De gedachte achter de norm van PLATO is dat de hulpverlener een dusdanig kennisniveau verkrijgt dat alarmsignalen herkend kunnen worden waarbij de hulpverlener de cliënt kan verwijzen naar de reguliere geneeskunde.


Data 2020

31 januari

14 februari

20 maart

17 april

15 mei

19 juni

3 juli

4 september

25 september

9 oktober

30 oktober

13 november

 27 novemberStudenten van Synergos en Esoterra ontvangen studentenkorting. Om ervoor te zorgen dat je deze korting ontvangt hebben we een apart inschrijfformulier gemaakt. Klik op de onderstaande button om je in te schrijven als je al student bent bij ons en je korting wordt automatisch in ons systeem verwerkt.Totaaloverzicht

De totale cursus bestaat uit: het bestuderen van literatuur met behulp van huiswerkvragen voor aanvang van elke lesdag, de lesdagen zelf, het maken van een toets aan het einde van de lesdag en twee deelexamens.

LET OP! 

Iedere dag wordt afgesloten met een dag-examen. Dit examen wordt digitaal gemaakt. 

Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een laptop of tablet.

Verplichte richtlijnen 

Door Synergos  is een cursus/opleiding op HBO niveau ontwikkeld die tegemoet komt aan de PLATO (platform opleiding, onderwijs en organisatie) eisen. De cursus is geaccrediteerd door het CPION (centrum voor post initieel onderwijs Nederland). Zo wordt voldaan aan de verplichting van de zorgverzekeraars en beroepsverenigingen.

Sinds 2012 is Medische Basiskennis verplicht voor therapeuten en begeleiders die dit onvoldoende in hun eerdere opleiding hebben gevolgd. Dit betekent dat bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten, HBO-verpleegkundigen etc. vrijgesteld zijn van deze verplichting.

De literatuurlijst is te vinden op www.studystore.nl

Cookie gebruik