arrow_drop_up arrow_drop_down

HAPTONOMIE OP HET WERK IS GOUD WAARD

Werken op haptonomische basis

Hulp- en zorgverlenen op haptonomische basis

Resultaat van juiste afstemming.

Als je afstemt beweegt de patiënt met je mee, hij begrijpt je beter, je kunt meer aanspraak maken op zijn eigen vermogen (kracht, beweeglijkheid, zelfstandigheid). Dat betekent dat transfers lichter worden.
Je kunt de patiënt makkelijker in de goede houding leggen voor bv onderzoek omdat de patiënt soepel en ontspannen is. Met elkaar meebewegen maakt het werk voor de hulpverlener fysiek aanzienlijk minder zwaar.

Accreditatie SKB, ADAP, KNGF, V&VN

Coachen op haptonomische basis 

Je gaat de interactiedynamiek gebruiken ten gunste van contact. We onderkennen verschillende stijlposities in een gesprek:

-meebewegende stijl (meedenken)
-kritische stijl (wat er ontbreekt/niet logisch is)
-ontwijkende stijl (wat er niet klopt)
-verdrietige stijl (wat je beleeft aan de ander)

Je onderzoekt wat bij jouw stijl past en welke stijl het gesprek heeft (bv ontdekkend, onderzoekend, confronterend, uitnodigend, macht)

Lesgeven op haptonomische basis

Synergos heeft een model ontwikkeld waarmee gevoelens, gedachten en gedrag makkelijk (h)erkenbaar worden. We noemen dit de emotiecirkel. Bij gebruik van dit model is het van belang goed te kijken naar hoe een kind zich beweegt. Het bewegingspatroon van een kind geeft veel informatie over kwaliteiten, leerstijl, denkpatronen en voorkeuren van een kind. De emotiecirkel biedt ook veel inzicht in de interactie en de groepsdynamiek.

Stervensbegeleiding op haptonomische basis

Het proces van loslaten speelt bij zowel degene die gaat overlijden als bij degenen die zullen achterblijven. Iedereen heeft zijn eigen snelheid, waardoor de fases van loslaten verschillend verlopen voor de betrokkenen. Voor de betrokkenen zelf is het niet mogelijk dit proces steeds scherp te hebben; de pijn is te groot. Er is overzicht en ondersteuning van een buitenstaander, de begeleider, nodig...

Wil je voortaan altijd onze nieuwsbrief ontvangen?

Cookie gebruik