Persoonlijke Coaching

Start maart/april en sept/okt

17 lesdagen

Persoonlijke Coaching is een opleiding van 17 dagen voor mensen die te maken hebben met instrueren of coachen van anderen,

aanspreekpunt of vertrouwenspersoon zijn voor anderen, voor mensen die veel vergaderingen leiden en willen leren over de werking van aansturen en adviseren, en voor mensen die zich willen verdiepen in de werking van contact.


De opleiding bestaat uit een basisjaar van 12 dagen en een specialisatiefase op HBO-niveau van 5 dagen. Je kunt het basisjaar volgen op een Synergos locatie in Nederland (start maart/april en september/oktober). De aansluitende specialisatiefase volg je in Amersfoort.

Als je het basisjaar al hebt gedaan bij ons, kun je direct starten met de vijfdaagse specialisatiefase. Heb je bij één van de andere haptonomie-opleidingen het basisjaar afgerond, dan houden we graag eerst een wederzijds oriënterend gesprek met je. 


Inhoud

Je leert binnen je eigen (werk)gebied haptonomische beginselen toe te passen bij de coaching, begeleiding en aansturing van andere mensen. Je gaat de interactiedynamiek gebruiken ten gunste van het contact.


We onderkennen verschillende stijlposities in een gesprek:

 • meebewegende stijl (gericht op meedenken)
 • kritische stijl (vooral aangeven wat er ontbreekt en niet logisch is)
 • ontwijkende stijl (geeft aan wat er niet klopt)
 • verdrietige stijl (geeft aan wat je beleeft aan wat de ander zegt).
Je gaat onderzoeken wat bij jouw stijl past en wat voor stijl het gesprek heeft (planmatig, ontdekkend, onderzoekend, confronterend uitnodigend gesprek, machtsgesprek). Je leert je attitude congruent te laten zijn met de stijl die je denkt gekozen te hebben. Gesprekken stagneren vaak op elkaars stijl en komen niet meer aan de inhoud toe, afgestemde gesprekken worden leuk, zelfs als het ruzie en confrontatie betreft.


In de specialisatiefase komen ook de volgende onderdelen aan bod:

 • Wat is jouw persoonlijke voorkeursstijl in communicatie? Inzicht in je stijl en welke consequenties heeft dat in je gespreksvoering.
 • Wat is je grondpatroon, hoe gebruik je dit en hoe varieer je hierin? Kun je anders bewegen dan je voorkeursstijl? Je gaat oefenen met stijl wisselen ten behoeve van het contact.
 • Hoe kom je over op anderen? Het oordeel dat anderen hebben over je manier van doen. Niet iedereen vindt jouw stijl prettig of makkelijk. Handig om daar zicht op te hebben.
 • Wat breng je teweeg bij anderen? Hoe reageren anderen op jou en in welke mate is dat belemmerend voor het gesprek?
 • Wat is jouw management/coaching stijl? Je grondpatronen en je stijl hebben consequenties voor de manier waarop je groepen en mensen aanstuurt. Ben je bv een instruerend manager, een coachend manager of ben je een volgend manager. Elke stijl heeft zijn functie afhankelijk van team, tijdstip, kwaliteiten, noden en taakstellingen, soms moet je team-volgend, soms -coachend, soms -instruerend zijn. Wanneer doe je wat?
 • Op welke momenten kies je voor welke stijl en hoe werkt je systeem daarin? Het waarom onderzoeken ten gunste van bewustzijn.
 • Hoe kun je de ander waarnemen in zijn/haar emotionele aansturing? De ander lezen en motieven en drijfveren herkennen. In de manier van doen is de emotionele aansturing van iemand te herkennen.
 • De betekenis en mogelijkheden van gevoelens binnen gespreksdynamiek. Door de stijl van de ander te herkennen, zie je wanneer gevoelens bijdragen aan de inhoud van het gesprek zowel bij jezelf als bij de ander.
 • Omgaan met druk en confrontatie. In contact blijven op kritieke momenten. Vaak worden mensen angstig waardoor de mogelijkheden vernauwen en het gesprek dreigt te stagneren. Hoe blijf je bewegen onder druk en confrontatie? 

Kosten 

 • Specialisatiefase los €1395,-
 • Totale opleiding Persoonlijke Coaching (basisjaar en specialisatiefase) €3400,-

Eerstvolgende specialisatiefase 

(voor wie het basisjaar al heeft gevolgd of momenteel volgt)

11 oktober 2017

25 oktober 2017

8 november 2017

22 november 2017

6 december 2017

Complete opleiding Persoonlijke Coaching

Amersfoort & Den Haag

2 oktober 2017

23 oktober 2017

30 oktober 1017

6 november 2017

20 november 2017

4 december 2017

18 december 2017

15 januari 2018

29 januari 2018

19 februari 2018

5 maart 2018

19 maart 2018

 specialisatiefase (in Amersfoort)

22 mei 2018

29 mei 2018

6 juni 2018

13 juni 2018

20 juni 2018

Deventer

3 oktober 2017

24 oktober 2017

31 oktober 2017

14 november 2017

28 november 2017

12 december 2017

9 januari 2018

23 januari 2018

6 februari 2018

20 februari 2018

13 maart 2018

27 maart 2018

specialisatiefase (in Amersfoort)

22 mei 2018

29 mei 2018

6 juni 2018

13 juni 2018

20 juni 2018