arrow_drop_up arrow_drop_down

Specialisatie persoonlijke coaching

Kosten €1395,-

Aansturen en adviseren

Persoonlijke Coaching is een specialisatie van 5 dagen voor mensen die te maken hebben met instrueren of coachen van anderen, aanspreekpunt of vertrouwenspersoon zijn voor anderen, voor mensen die veel vergaderingen leiden en willen leren over de werking van aansturen en adviseren, en voor mensen die zich willen verdiepen in de werking van contact.

De volledige opleiding Persoonlijke Coaching is opgebouwd uit 2 delen:

  • Deel 1 Basisjaar Haptonomie van 13 dagen. Het basisjaar vormt de start van je specialisatie.
  • Deel 2 De Specialisatiefase. De toelatingseis voor deze specialisatie is HBO niveau.

Je kunt het basisjaar volgen op een Synergos locatie in Nederland (start maart/april en september/oktober). De aansluitende specialisatiefase volg je in Amersfoort. Als je het basisjaar al hebt gedaan bij ons of bij één van de andere opleidingen, hoef je alleen nog de vijfdaagse specialisatiefase te volgen om Haptonomisch Persoonlijk Coach te worden. Aan het eind van de opleiding ontvang je een certificaat.

Inhoud

Je leert binnen je eigen (werk)gebied haptonomische beginselen toe te passen bij de coaching, begeleiding en aansturing van andere mensen. Je gaat de interactiedynamiek gebruiken ten gunste van het contact.

We onderkennen verschillende stijlposities in een gesprek:

Meebewegende stijl (gericht op meedenken)

Kritische stijl (vooral aangeven wat er ontbreekt en niet logisch is)

Ontwijkende stijl (geeft aan wat er niet klopt)

Verdrietige stijl (geeft aan wat je beleeft aan wat de ander zegt).

Je gaat onderzoeken wat bij jouw stijl past en wat voor stijl het gesprek heeft (planmatig, ontdekkend, onderzoekend, confronterend, uitnodigend gesprek, machtsgesprek). Je leert je attitude congruent te laten zijn met de stijl die je denkt gekozen te hebben. Gesprekken stagneren vaak op elkaars stijl en komen niet meer aan de inhoud toe, afgestemde gesprekken worden leuk, zelfs als het ruzie en confrontatie betreft.

In de specialisatiefase komen ook de volgende onderdelen aan bod:

Wat is jouw persoonlijke voorkeursstijl in communicatie? Inzicht in je stijl en welke consequenties heeft dat in je gespreksvoering.

Wat is je grondpatroon, hoe gebruik je dit en hoe varieer je hierin? Kun je anders bewegen dan je voorkeursstijl? Je gaat oefenen met stijl wisselen ten behoeve van het contact.

Hoe kom je over op anderen? Het oordeel dat anderen hebben over je manier van doen. Niet iedereen vindt jouw stijl prettig of makkelijk. Handig om daarop zicht te hebben.

Wat breng je teweeg bij anderen? Hoe reageren anderen op jou en in welke mate is dat belemmerend voor het gesprek?

Wat is jouw management/coaching stijl? Je grondpatronen en je stijl hebben consequenties voor de manier waarop je groepen en mensen aanstuurt. Ben je bv een instruerend manager, een coachend manager of ben je een volgend manager. Elke stijl heeft zijn functie afhankelijk van team, tijdstip, kwaliteiten, noden en taakstellingen, soms moet je team-volgend, soms -coachend, soms -instruerend zijn. Wanneer doe je wat?

Op welke momenten kies je voor welke stijl en hoe werkt je systeem daarin? Het waarom onderzoeken ten gunste van bewustzijn.

Hoe kun je de ander waarnemen in zijn/haar emotionele aansturing? De ander lezen en motieven en drijfveren herkennen. In de manier van doen is de emotionele aansturing van iemand te herkennen.

De betekenis en mogelijkheden van gevoelens binnen gespreksdynamiek. Door de stijl van de ander te herkennen, zie je wanneer gevoelens bijdragen aan de inhoud van het gesprek zowel bij jezelf als bij de ander.

Omgaan met druk en confrontatie. In contact blijven op kritieke momenten. Vaak worden mensen angstig waardoor de mogelijkheden vernauwen en het gesprek dreigt te stagneren. Hoe blijf je bewegen onder druk en confrontatie?

Als je één van de opleidingen binnen je vakgebied hebt afgerond, kun je instromen voor de 5 middagen (modules) van een andere specialisatie om ook hiervoor een certificaat te halen.

Kosten 

  • Specialisatiefase 5 dagen €1395,-
  • Modules 5 middagen €550,-

Corona-aanbod. 

We merken dat er in deze tijd terughoudendheid is om in te schrijven voor deze specialisatie vanwege corona: de onzekerheid vanwege de maatregelen en de eigen voorzichtigheid om in groepen te bewegen enz. Voor ons als ondernemers vraagt dat omdenken. Mocht de specialisatie niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen, dan verplaatsen we niet meer. We schrappen de opleiding echter niet, daar vinden wij hem te waardevol voor. We bieden in dat geval een Persoonlijk Op Maat (POM) pakket aan, als je dat wilt uiteraard. Dit houdt in dat we je een pakket van 10 coachingsessie-uren aanbieden, je coach is je docent die gespecialiseerd is in jouw vakgebied. Jullie maken samen een wensenpakket op maat, waarbij bijvoorbeeld (als je dat wilt) 1 coaching on-the-job is. Je coach komt dan op je werk met je meekijken. Dit aanbod geldt als je ingeschreven bent voor de hele specialisatie (niet de losse modules) en gaat alleen in werking als de specialisatie niet doorgaat. Ben je aangemeld voor losse modules en wil je ook graag gebruik maken van het POM aanbod, neem dan contact op met ons, we denken graag met je mee. 

De opbouw van de specialisatiefase is zo vormgegeven dat je delen (ochtenden) klassikaal volgt met studenten van de andere beroepsrichtingen en andere delen (middagen) individueel, coachend en volledig op jouw vakgebied en jouw persoonlijke (werksituatie) toegespitst zijn.

Als je de opleiding afgerond hebt, kun je je inschrijven voor het modulaire gedeelte van een van de andere specialisaties om zo ook van die opleidingen een certificaat te halen. 

Cookie gebruik