arrow_drop_up arrow_drop_down

Opleiding/specialisatie Kinderhaptotherapeut

6 dagen
5 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16  april, 14 mei 2019
van 9.30 tot 17.00 uur
Kosten €1350,-

Voor afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase.

Haptotherapie en kinderen.

De manier waarop een kind speelt en in aanraking aanvoelt geeft informatie over het karakter van het kind en de manier waarop hij gewend is om situaties aan te pakken. Door middel van oefening leert het kind nieuwe vaardigheden waardoor hij nieuwe ervaringen opdoet in omgaan met zichzelf, met anderen en met voor hem lastige situaties. De interactie met de therapeut is de basis om te leren, te oefenen en te ervaren.

Dag 1 Inleiding

 • Theorie over ontwikkeling van kinderen.
 • Theorie over de haptonomische visie ten aanzien van kinderbegeleiding.
 • Theorie over Synergosmodellen*
 • De begeleiding van kinderen door middel van oefening, spel en aanraking.

Dag 2 Observeren

 • Eigen waarneming en interpretatie.
 • De ontwikkeling van het kind vanuit haptonomisch perspectief.
 • Verbanden tussen motorische en emotionele ontwikkeling.
 • Classificatie van kinderen in een normale ontwikkeling.
 • Classificatie van afwijkende ontwikkeling.

Dag 3 Praktijk van werken met kinderen en materialen

 • Mogelijkheden van materialen verkennen.
 • Vaststellen van de primaire bouwstenen voor een evenwichtige ontwikkeling (balans, kracht, souplesse, reactiesnelheid, vasthoudendheid, focus, motivatie, etc.)   
 • Argumenten om materialen te kiezen: het kind bereiken en de doelstelling te behalen.
 • Casuïstiek met kinderen die kunnen oefenen met door cursisten aangeboden spelmateriaal.

Dag 4 Eigen attitude

 • De presentie van de therapeut.
 • De invloed van omgevingsfactoren en begeleidingsdoelstellingen.
 • De invloed van de situatie van het kind.
 • De interactie tussen kind en therapeut. 
 • Casuïstiek met kinderen: behandelen vanuit interactiedynamiek. 

Dag 5 Kind en andere gezinsleden

 • Beeldvorming situatie van kind en gezin.
 • Integreren van gezinsrelatie in je interventie.
 • Casuïstiek met kinderen. Behandelen van een kind en één of meer gezinsleden. 

Dag 6 Diversiteit in de problematiek rond kinderen

 • Deze dag vormt een inleiding voor de speciale problematieken in het leven van een kind (voorbeelden: hoogbegaafdheid, dyslexie, depressiviteit, echtscheiding, pesten, overlijden dierbaren enzovoorts).
 • Gerichte aanpak bij specifieke problemen.

*De Synergosmodellen (cirkels) zijn gebaseerd op de emotionele aansturing van elk mens en dienen als kapstok voor diagnostiek en interventie. Doelen van de cirkels in de kinderpraktijk:

 • Plaatsen van de emotionele vaardigheid van een kind, waardoor het gedrag begrepen en beïnvloed kan worden.
 • Relatie leggen tussen gedrag, houding en bewegen, en de emotionele aansturing van kinderen.
 • Relatie leggen tussen hoe het kind doet en hoe het aanvoelt.
 • Bedenken van passende oefeningen en huiswerkopdrachten.
 • Relatie tussen het zelfvertrouwen van het kind en de manier waarop hij zichzelf manifesteert inzichtelijk maken.
 • Concreet inzichtelijk maken van de interactie tussen kind en ouder en anderen.
 • Opstellen van een zorgvuldig onderbouwde advisering ten aanzien van opvoeding en scholing.

De opleiding tot kinderhaptotherapeut (Akte 1) omvat 6 dagen. Na afloop van dag 6 ontvang je het certificaat Kindertherapeut Akte 1. Na deze opleiding kindertherapeut kun je kiezen voor een nascholing van 3 dagen waarin de onderwerpen van dag 6 worden uitgediept (Akte 2).

Docent Laura Twigt is haptotherapeut, kinder- en jongerenhaptotherapeut, docent bij Synergos. Zij is gespecialiseerd in het werken met hoogbegaafde kinderen, geeft aan ouders regelmatig cursussen en workshops over opvoeding, houdt lezingen over haptonomie voor o.a. het CNV Onderwijs. Laura begeleidt kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot en met jong volwassenen van 25 jaar. De begeleiding van ouders is daarbij een belangrijk onderdeel waarin ze gebruikmaakt van systemisch werk. Hiervoor heeft zij de training “systemisch werk om gedragsproblemen kind en gezin op te lossen” gedaan. Deze training richt zich op de problematiek rondom de invloed van familiedynamieken op de interactie tussen ouder en kind.

Docent Karin Wijnhoud is haptotherapeut, kinder- en jongerenhaptotherapeut, docent bij Synergos. Zij heeft veel bewegingservaring met kinderen (dansdocente in verschillende vormen). Ook is zij activiteitenbegeleider bij jongeren met een beperking. Ze doet aan belevingstheater en stimuleert de sensomotoriek van deze jongeren. Verder heeft zij de training "effectief communiceren met kinderen" (Gordon) en "ik leer leren" gedaan. Deze laatste gaat over: het zicht- en voelbaar maken van eigen gedrag, leerstijlen en het zoeken van variatie naast de eigen stijl.

Het aantal docenten is afhankelijk van het aantal cursisten.

Accreditatie in aanvraag (indicatie: VVH 80 HTD, SKB-D 80 SBU).

Cookie gebruik