arrow_drop_up arrow_drop_down

Opleiding/specialisatie Zwangerschapsbegeleiding

9 dagen

4, 11, 18 & 25 november, 2, 11 & 18 december 2019, 8 & 13 januari 2020

van 9.30 tot 17.00 uur

Kosten €2025,-

Allround zwangerschapsbegeleider

Voor afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase.

Contact hebben met een ongeboren kind is zeer intens en ontroerend, zowel voor de aanstaande ouders als de therapeut. Het kind reageert vanuit zijn binnenwereld op de buitenwereld. Als haptonomisch zwangerschapsbegeleider bezit je de extra fijngevoeligheid in aanraken omdat je ‘door de lagen heen’ voelt in het contact. 

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding start doorgaans vanaf de vierde maand van de zwangerschap tot een aantal weken na de geboorte. Als zwangerschapsbegeleider ben je ondersteunend bij het ontwikkelen van het gevoel van zekerheid en eigen kracht en draagt mogelijkheden aan voor het optimaliseren van de samenwerking met de partner voor, tijdens en na de bevalling. Je helpt bij het betrekken van de vader en hem voelend voorbereiden op zijn rol.

De opleiding Allround haptonomisch zwangerschapsbegeleider kent praktische en theoretische onderdelen. Je kunt deze opleiding al starten als je in de afstudeerfase bent.

  • Dag 1 Introductie haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Uitgangspunten van haptonomische zwangerschapsbegeleiding, intake, betekenis van interactiedynamiek. Signaleringspunten: hoe gaan partners met elkaar om? Hoe zitten ze in hun lijf? Welke sfeer is er en wat is jouw aandeel?
  • Dag 2 Contact met het kind. Het volggedrag van het kind links/rechts laten ervaren. Laten voelen van de baarmoeder met het kind. Het kindje laten voelen. Spelen en wiegen, uitnodigen zowel door de vader als de moeder.
  • Dag 3 Houding en beweging tijdens de zwangerschap. Basispresentie. Lichaamshouding. Belasting. Zelfoefening.
  • Dag 4 Problemen rond zwangerschap. Lezing door gastdocent (verloskundige)  met betrekking tot problematiek en ziektes zoals; zwangerschapsintoxicatie, hoge bloeddruk, angst op grond van eerdere bevallingen, hyperventilatie, kindje niet voelen. Na de middag: wat kun je aanbieden bij problematiek. Interventieoefeningen.
  •  Dag 5 Rol van de partner. Voor de bevalling ten aanzien van interactie met het kind en de belasting van de moeder. Bij het begin van de bevalling het opvangen van weeën, tijdens de bevalling bevallingshoudingen, plaats die de partner inneemt.
  • Dag 6 Zwangerschapsbegeleiding geven aan groepen. Omgaan met groepsdynamiek, haptonomische zwangerschapsprincipes aanbieden aan groepen.
  • Dag 7 Voorbereiden op bevallen. Ademen en persen, bevallingshoudingen en wensen. Rol van de verloskundige, gynaecoloog. Omgaan met pijn. Het eerste deel van het drieluik aan de partner aanleren met daarbij de samenhang met het omgaan met pijn en last.
  • Dag 8 Casuïstiek. Aan het werk met zwangeren met feedback van je collega's.
  • Dag 9 Na de bevalling. De terugkomdag. Probleembespreking en adviseren. Omgaan met het kind: haptonomisch dragen, kind aanspreken op zijn mogelijkheden, interactie met het kind.

Docent Nico Pronk is haptotherapeut, zwangerschapsbegeleider, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie en (bedrijfs)trainer. 

Docent Melanie Hulsegge is haptotherapeut, zwangerschapsbegeleider bij problematische zwangerschappen, communicatietrainer Hogeschool Amsterdam, stagebegeleider en docent bij Synergos.

Gastdocenten.

Accreditatie VVH 80 HTD
SKB: SBU 189, 6,8 EC’s (en dus ook erkenning door o.a. NFG en NVPA)

Cookie gebruik