arrow_drop_up arrow_drop_down

Specialisatie Haptonomie bij stervensbegeleiding

Kosten €1395,-

Verbinden helpt bij loslaten en loslaten helpt om te verbinden

Haptonomie bij stervensbegeleiding is een specialisatie van 5 dagen voor iedereen die werkzaam is in de palliatieve zorg, ook voor thuiswerkers en vrijwilligers. Haptonomie kan (professionele) stervensbegeleiders ondersteunen in hun bijzondere taak mensen bij te staan bij hun levenseinde.

De volledige opleiding Haptonomie bij stervensbegeleiding is opgebouwd uit 2 delen:

  • Deel 1 Basisjaar Haptonomie van 13 dagen. Het basisjaar vormt de start van je specialisatie.
  • Deel 2 De Specialisatiefase. De toelatingseis voor deze specialisatie is HBO niveau.

Je kunt het basisjaar volgen op een Synergos locatie in Nederland (start maart/april en september/oktober). De aansluitende specialisatiefase volg je in Amersfoort. Als je het basisjaar al hebt gedaan bij ons of bij één van de andere opleidingen, hoef je alleen nog de vijfdaagse specialisatiefase Haptonomie bij stervensbegeleiding te volgen. Aan het eind van de opleiding ontvang je een certificaat.

Loslaten en verbinden

Het proces van loslaten bij sterven speelt bij zowel degene die gaat overlijden als bij degenen die zullen achterblijven. Ontkenning, vechten, gelatenheid en acceptatie kunnen afwisselend of opeenvolgend optreden. Hoe houd je verbinding met elkaar, in een proces waar angst (die de neiging oproept tot isolatie) een grote rol speelt? Elk van de betrokkenen is bij dit loslaten bezig met zijn eigen proces: wat betekent het voor mij als partner, kind, moeder, vader van, etc., en voor degene die gaat sterven: wat betekent het voor mij om dood te gaan?

Als de angst voor het sterven en afscheid nemen slecht hanteerbaar is en daardoor groter wordt, is het moeilijk in verbinding te blijven met anderen. Iedereen heeft zijn eigen snelheid, waardoor de fases van loslaten niet synchroon gaan en ook verschillend verlopen voor de diverse betrokkenen. Als de één bijvoorbeeld in een ontkenningsfase zit terwijl de ander zich meer in een acceptatiefase bevindt, is het lastig met elkaar in verbinding te blijven.

Het is voor alle betrokkenen van belang om zich steeds bewust te zijn van de fases waarin hij en de anderen zich bevinden. Dan pas kun je de zo noodzakelijke erkenning geven aan die fases en, minstens zo belangrijk, erkennen dat iedereen in een verschillende fase zit. Voor de betrokkenen zelf is het niet mogelijk dit hele proces steeds scherp te hebben; de pijn is daarvoor te groot. Vaak hebben ze ook niet volledig zicht op hun eigen grondpatroon en emotionele aansturing. Hiervoor is het overzicht en de ondersteuning van een buitenstaander -de begeleider- nodig.

Inhoud

Angst voor loslaten kent 3 basisbewegingen (afhankelijk van grondpatronen)

- Totale gerichtheid op de omgeving (bezig zijn met hoe het alle anderen vergaat, en niet met eigen gevoelens)

- Naar binnen gekeerd zijn, gericht op eigen angstgevoelens

- Apathie, gericht op eigen denken

Als begeleider heb je de belangrijke taak te helpen bij het doorbreken van dit 'vastzittende angst voor loslaten' patroon. Bij de drie grondpatronen passen drie verschillende manieren van aanpak:

- Door iemand meer zichzelf te laten voelen ontstaat ruimte voor het proces waarbij angstgevoelens over zichzelf hem/haar niet meer blokkeren

- Door iemand te helpen zich meer te verbinden met zijn/haar omgeving ontstaat ruimte voor andere gevoelens

- Bij apathie (bevriezen) helpt de begeleider het voelend vermogen aan te spreken zodat ruimte in het hoofd ontstaat, en er bewustzijn komt over zijn of haar gevoelens waardoor deze bespreekbaar kunnen worden.

Omdat dit van de begeleider specifieke kennis en kunde vraagt, komen tijdens de specialisatie de volgende onderdelen aan bod:

Het proces van loslaten.

- Grondpatronen en het waarnemen daarvan

- Groepsdynamiek en het beïnvloeden daarvan

- Effectieve inbreng door het inzetten van je persoonlijke stijl. Hiervoor is inzicht in je eigen grondpatronen en emotionele aansturing nodig.

- De manier waarop je overkomt op anderen. Dit variëren ten dienste van zowel het groepsproces als de individuele processen van de betrokkenen.

Ook de mogelijkheid om te verbinden kent 3 basisbewegingen

- Verbinden door zelf actief wegen te zoeken om het stervensproces een plaats te geven (zingeving), waardoor moeilijke gevoelens verminderen.

- Sfeer tot stand brengen waarin moeilijke gevoelens de ruimte krijgen in een reactieve instelling.

- Afwisselen in sferen en zingeving.

Opdat je als begeleider helpend en stimulerend kunt zijn in dit proces van verbinden, bieden we je de benodigde kennis aan over zingeving, maatvoering en ondersteuning op haptonomische wijze.

Als je één van de opleidingen binnen je vakgebied hebt afgerond, kun je instromen voor de 5 middagen (modules) van een andere specialisatie om ook hiervoor een certificaat te halen.

Kosten

  • Specialisatiefase 5 dagen €1395,-
  • Modules  5 middagen €550,-

Corona-aanbod. 

We merken dat er in deze tijd terughoudendheid is om in te schrijven voor deze specialisatie vanwege corona: de onzekerheid vanwege de maatregelen en de eigen voorzichtigheid om in groepen te bewegen enz. Voor ons als ondernemers vraagt dat omdenken. Mocht de specialisatie niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen, dan verplaatsen we niet meer. We schrappen de opleiding echter niet, daar vinden wij hem te waardevol voor. We bieden in dat geval een Persoonlijk Op Maat (POM) pakket aan, als je dat wilt uiteraard. Dit houdt in dat we je een pakket van 10 coachingsessie-uren aanbieden, je coach is je docent die gespecialiseerd is in jouw vakgebied. Jullie maken samen een wensenpakket op maat, waarbij bijvoorbeeld (als je dat wilt) 1 coaching on-the-job is. Je coach komt dan op je werk met je meekijken. Dit aanbod geldt als je ingeschreven bent voor de hele specialisatie (niet de losse modules) en gaat alleen in werking als de specialisatie niet doorgaat. Ben je aangemeld voor losse modules en wil je ook graag gebruik maken van het POM aanbod, neem dan contact op met ons, we denken graag met je mee. 

De opbouw van de specialisatiefase is zo vormgegeven dat je delen (ochtenden) klassikaal volgt met studenten van de andere beroepsrichtingen en andere delen (middagen) individueel, coachend en volledig op jouw vakgebied en jouw persoonlijke (werksituatie) toegespitst zijn.

Als je de opleiding afgerond hebt, kun je je inschrijven voor het modulaire gedeelte van een van de andere specialisaties om zo ook van die opleidingen een certificaat te halen.

Cookie gebruik