Haptonomie bij stervensbegeleiding

Start maart/april en sept/okt

17 dagen

Kosten €3400,- 

Verbinden helpt bij loslaten en loslaten helpt om te verbinden

Haptonomie bij stervensbegeleiding is een opleiding van 17 dagen voor iedereen die werkzaam is in de palliatieve zorg, ook voor thuiswerkers en vrijwilligers. De opleiding bestaat uit een basisjaar van 12 dagen en een specialisatiefase van 5 dagen. Je kunt het basisjaar volgen op een van de Synergos locaties in Nederland (start maart/april en september/oktober). De aansluitende specialisatiefase volg je in Amersfoort.


Als je het basisjaar al hebt gedaan bij ons of bij één van de andere opleidingen, hoef je alleen nog de vijfdaagse specialisatiefase te volgen om Haptonomisch stervensbegeleider te worden. Aan het eind van de opleiding ontvang je het certificaat 'Haptonomisch stervensbegeleider'.


Loslaten en verbinden

Het proces van loslaten bij sterven speelt bij zowel degene die gaat overlijden als bij degenen die zullen achterblijven.

Ontkenning, vechten, gelatenheid en acceptatie kunnen afwisselend of opeenvolgend optreden.


Hoe houd je verbinding met elkaar, in een proces waar angst (die de neiging oproept tot isolatie) een grote rol speelt? Elk van de betrokkenen is bij dit loslaten bezig met zijn eigen proces: wat betekent het voor mij als partner, kind, moeder, vader van, etc., en voor degene die gaat sterven: wat betekent het voor mij om dood te gaan?

Als de angst voor het sterven en afscheid nemen slecht hanteerbaar is en daardoor groter wordt, is het moeilijk in verbinding te blijven met anderen. Iedereen heeft zijn eigen snelheid, waardoor de fases van loslaten niet synchroon gaan en ook verschillend verlopen voor de diverse betrokkenen. Als de één bijvoorbeeld in een ontkenningsfase zit terwijl de ander zich meer in een acceptatiefase bevindt, is het lastig met elkaar in verbinding te blijven.

Het is voor alle betrokkenen van belang om zich steeds bewust te zijn van de fases waarin hij en de anderen zich bevinden. Dan pas kun je de zo noodzakelijke erkenning geven aan die fases en, minstens zo belangrijk, erkennen dat iedereen in een verschillende fase zit. Voor de betrokkenen zelf is het niet mogelijk dit hele proces steeds scherp te hebben; de pijn is daarvoor te groot. Vaak hebben ze ook niet volledig zicht op hun eigen grondpatroon en emotionele aansturing. Hiervoor is het overzicht en de ondersteuning van een buitenstaander, de begeleider, nodig.


De opleiding is opgebouwd uit 2 delen

 • Deel 1 Basisjaar haptonomie 12 dagen. Het basisjaar vormt de start van je specialisatie. Meer informatie basisjaar elders op deze site.
 • Deel 2 De Specialisatiefase. Tijdens deze 5 dagen richten we ons op de processen van het loslaten en verbinden. Groepsdynamiek en interactie komen hierbij nadrukkelijk aan de orde.

Inhoud

Angst voor loslaten kent 3 basisbewegingen (afhankelijk van grondpatronen)

 • Totale gerichtheid op de omgeving (bezig zijn met hoe het alle anderen vergaat, en niet met eigen gevoelens)
 • Naar binnen gekeerd zijn, gericht op eigen angstgevoelens
 • Apathie, gericht op eigen denken

Als begeleider heb je de belangrijke taak te helpen bij het doorbreken van dit 'vastzittende angst voor loslaten'-patroon. Bij de drie grondpatronen passen drie verschillende manieren van aanpak:

 • Door iemand meer zichzelf te laten voelen ontstaat ruimte voor het proces waarbij angstgevoelens over zichzelf hem/haar niet meer blokkeren
 • Door iemand te helpen zich meer te verbinden met zijn/haar omgeving ontstaat ruimte voor andere gevoelens
 • Bij apathie (bevriezen) helpt de begeleider het voelend vermogen aan te spreken zodat ruimte in het hoofd ontstaat, en er bewustzijn komt over zijn of haar gevoelens waardoor deze bespreekbaar kunnen worden.

Omdat dit van de begeleider specifieke kennis en kunde vraagt, komen tijdens de specialisatie de volgende onderdelen aan bod:

 • Het proces van loslaten
 • Grondpatronen en het waarnemen daarvan
 • Groepsdynamiek en het beïnvloeden daarvan
 • Effectieve inbreng door het inzetten van je persoonlijke stijl. Hiervoor is inzicht in je eigen grondpatronen en emotionele aansturing nodig.
 • De manier waarop je overkomt op anderen. Dit variëren ten dienste van zowel het groepsproces als de individuele processen van de betrokkenen.

Ook de mogelijkheid om te verbinden kent 3 basisbewegingen

 • Verbinden door zelf actief wegen te zoeken om het stervensproces een plaats te geven (zingeving), waardoor moeilijke gevoelens verminderen.
 • Sfeer tot stand brengen waarin moeilijke gevoelens de ruimte krijgen in een reactieve instelling.
 • Afwisselen in sferen en zingeving.

Opdat je als begeleider helpend en stimulerend kunt zijn in dit proces van verbinden, bieden we je de benodigde kennis aan over

 • Zingeving
 • Maatvoering
 • Ondersteuning.
Als je één of meer van de opleidingen Haptonomisch Hulp- en zorgverlener, Persoonlijke Coaching of Haptonomie in het Onderwijs al hebt gedaan, kun je instromen voor de 2 laatste dagen van de specialisatiefase om het certificaat 'Haptonomisch Stervensbegeleider' te behalen.


Kosten

 • Specialisatiefase los €1395,-
 • Totale opleiding Haptonomie bij stervensbegeleiding (basisjaar en specialisatiefase) €3400,-
 • Laatste 2 modules los €450,-

Accreditatie

SKB: Totaal 229 SBU; eerste deel SBU: 156 / 5,6 EC’s, tweede deel SBU: 73 / 2,6 EC’s

ADAP: Totaal 180 SBU; eerste deel 122 SBU, tweede deel 58 SBU

KNGF: tweede deel geaccrediteerd met 60 punten voor het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

Het basisjaar (eerste deel) is ook geaccrediteerd met 93 punten door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en/of het Register Zorgprofessionals (V&VN)

Specialisatiefase

najaar

4 september 2018

11 september 2018

18 september 2018

25 september 2018

2 oktober 2018

Specialisatiefase

voorjaar

De data voor het voorjaar van 2019 zijn nog niet bekend.

Heb je de 17 daagse opleiding gevolgd?

Schrijf je dan in voor de laatste twee modules en specialiseer je ook in een van de andere richtingen.

(Persoonlijke coaching, Haptonomisch hulpverlener, Haptonomie in het onderwijs, Haptonomie en stervensbegeleiding)

Datumoverzicht 

complete opleiding Stervensbegeleiding

Amersfoort

2018

1 oktober

8 oktober

29 oktober

5 november

19 november

26 november

3 december

17 december

2019

14 januari

28 januari

4 februari

4 maart

Medio mei 2019 volgt de specialisatiefase in Amersfoort, nog te plannen.

Den Haag

2018

2 oktober

9 oktober

30 oktober

6 november

20 november

27 november

4 december

18 december

2019

15 januari

29 januari

5 februari

5 maart

Medio mei 2019 volgt de specialisatiefase in Amersfoort, nog te plannen.