arrow_drop_up arrow_drop_down

SynergosBedrijf

Teamtraining en Coaching

Het geheim van succesvol zijn
is uitstekende samenwerking

Intensieve Teamtraining

Duur 4 dagen, team van 8-15 deelnemers, 2 trainers.

 • Communicatiepatronen worden zichtbaar, de teaminteractie hechter.
 • Teamleden versterken elkaar, ook en juist als de druk groter wordt.
 • Herkennen van individuele kwaliteiten en erkennen van de kwaliteiten van anderen
 • Koppelen van kwaliteiten aan rollen en posities
 • Onderlinge communicatie bereiken die recht doet aan ieders kwaliteiten, nadruk op het benutten van ieders stijl

Hierna volgt een teamdiagnose:

 • Welke kwaliteiten zijn meer- en minder vertegenwoordigd in het team
 • Advies over balans van kwaliteiten krijgt in het team en in de organisatie
 • Advies over de mogelijk vervolgtraining


Coaching

Teamcoaching on the job (dag)

 • We doen waarnemingen bij een vergadering, zijn aanwezig bij een gesprekken en lopen mee met een teampresentatie. Onze waarnemingen zijn feitelijk en concreet en we koppelen deze aan kwaliteiten en kansen.
 • We reiken manieren aan om met nieuw gedrag te experimenteren.

Personal coaching on the job (dag)

We formuleren een doelstelling en maken een plan. De coach loopt een dag (deel) met jou mee, doet waarnemingen en geeft feedback over je kwaliteiten, je manier van afstemmen en je kansen

 • Je manier van denken, voelen en doen, maakt jouw manier van samenwerken of leidinggeven uniek. Dit optimaal benutten maakt dat je authentiek en krachtig over komt
 • Je leert de manier waarop je met je omgeving interacteert bewust worden en benutten
 • Afstemmen op jezelf en op anderen. Dit maakt dat je minder inspanning hoeft te leveren in de communicatie

Team SynergosBedrijf

Roos Bits en Nico Pronk

Werkervaring: Justitie (rechters) – uitgeverijen – financiële dienstverlening - accountancy en organisatie advies – onderwijs – gemeente

Roos

Haptotherapeut, coach en trainer, docent haptonomie en eigenaar van Vanuitjou. Roos heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van Human Resource Management.  In deze periode hield zij zich vooral bezig met training & ontwikkeling. Daarnaast was zij betrokken bij diverse reorganisaties. Sinds 2010 heeft zij een eigen bedrijf op het gebied van Coaching, Training en Haptonomie. Tevens is zij als docent verbonden aan de Nederlandse Vakopleiding Haptonomie, Synergos.

Roos: ‘doordat ik zelf heb geleerd om meer naar mijn gevoel te luisteren, heb ik ervaren dat ik mijn talenten meer kan benutten en dat ik meer expressie kan geven aan wat ik wil. Dit overbrengen op anderen zie ik als missie in mijn leven. Deelnemers zeggen vaak dat ik liefdevol confronterend ben. In mijn trainingen zorg ik voor verdieping en beweging. Mensen accepteren veel van mij, doordat zij voelen dat mijn intentie oprecht is’.

Nico

Haptotherapeut, coach en trainer, docent haptonomie en eigenaar/directeur van Synergos Nederlandse Vakopleiding Haptonomie. Achtergrond: fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie, (bedrijfs)trainer, specialist groeps- en interactiedynamiek. Nico houdt zich tevens bezig met wetenschappelijk onderzoek van haptonomie en kennisontwikkeling.

Nico: ‘als directeur bij Synergos haal ik de waarde voor de organisatie door de kracht bij de mensen te zoeken en te vinden in waar ze goed in zijn. Ik stimuleer dat te ontwikkelen en te gebruiken en geef hen daar alle ruimte in. Ik geef de mensen waar ik mee werk graag een eigen toneel door zelf achteruit te stappen. Ik ken daarbij geen ego issues. Ik heb inmiddels vele jaren ervaring in het begeleiden van mensen op individueel niveau in therapie en coaching en met groepen als docent en als trainer. Ik heb mezelf gespecialiseerd in groepsdynamica en interactief leren. Mijn trainings-- en begeleidingsmethoden zijn dicht op de huid en direct zodat samenwerken de basis kan vormen van elk leerproces. Ik ben een man met een missie: de gevoelde verbondenheid tussen mensen vormt de grootste bron om je leven en je werk vorm te geven’.

Cookie gebruik