arrow_drop_up arrow_drop_down

Traject Persoonlijke Ontwikkeling

Basisjaar & Persoonlijk jaar
Start maart/april en sept/okt

Kosten totaal €4800,-

Je kunt bij Synergos een intensief traject persoonlijke ontwikkeling volgen. 

Dit traject duurt anderhalf jaar en kent totaal 26 lesdagen.
Dit traject geeft een aantrekkelijke korting van bijna €600,-. (Basisjaar los en persoonlijk jaar los kosten totaal €5385,-)


Voor dit traject gelden geen specifieke toelatingseisen, wel is van belang te weten dat de leerstof een beroep doet op je vermogen om te reflecteren op je eigen voelen, denken en handelen. Dat moet je durven en willen. We vragen daarom dat je een zekere veiligheid en stabiliteit bij jezelf ervaart, een goede algemene ontwikkeling hebt en bovenal een instelling hebt die gericht is op leren en ontwikkelen.


Het basisjaar volg je op een van de Synergoslocaties of op de hoofdvestiging van Synergos in Amersfoort en het persoonlijk jaar is deels op locatie en deels op onze hoofdvestiging.

Deel 1: het basisjaar

Je leert dit jaar over de invloed van gevoelens in je leven. Je zoekt uit wat jou beweegt en wat daarvan het effect op jezelf en anderen is. Je krijgt zicht op jouw grondpatroon, dat wil zeggen dat je in de gaten krijgt dat je volgens een aantal karakteristieken handelt, denkt en voelt en ook ontdek je welke emotie voor jou een belangrijke aansturing vormt. Je leert hoe je je eigen gevoelens beter kunt herkennen en in balans kunt brengen met wat je denkt en doet. Daarmee doe je recht aan je kwaliteiten en zul je helderder en doeltreffender communiceren met je omgeving.

Als je zo bezig gaat met je ontwikkeling, krijg je gaandeweg zicht op de gebieden waar je talenten liggen én waar je minder uit de voeten kunt. Vaak is sprake van thema’s die je geregeld tegenkomt, op je werk, in je relatie, in de opleiding. Dat kan dan gaan over omgaan met intimiteit, afstemmen, grenzen aangeven, omgaan met autoriteit enz..

Deel 2: het persoonlijk jaar

Het persoonlijk jaar sluit hierop naadloos aan, zowel qua inhoud als tijdsbestek.


Waar het basisjaar vooral een inventarisatie is van je kwaliteiten en valkuilen, krijg je nu de ruimte om persoonlijke thema’s waarmee je aan de slag wilt, uit te werken op jouw tempo, in jouw maat. Het proces dat je doorloopt is net zo intensief als jij wenst. Er is geen einddoel, er zijn geen eisen waaraan je moet voldoen. Met de groep ben je dit jaar regelmatig op een ludieke manier ‘op locatie’ aan de slag: denk aan Monte Cervino beklimmen (klimrots) en de golfbaan in Zeewolde. Je kunt daarmee in je eigen ervaringen en leermomenten stappen, zonder druk om ‘het’ onder de knie te krijgen. De aangeboden oefening is een middel voor jou, niet het doel. Iets goed of fout doen is niet aan de orde; je doet, probeert, ontdekt, oefent en er dienen zich kansen en mogelijkheden aan voor je verdere ontwikkeling.


Het persoonlijk jaar kenmerkt zich dus vooral door speel- en leerruimte, waarbij we uiteraard reflecteren op ontdekkingen die je over jezelf doet. Je zult zien dat je in al die totaal verschillende situaties elke keer weer je eigen thema(‘s) tegenkomt. Hierdoor herken je ze steeds sneller en makkelijker, óók in je dagelijks leven en werk. Dit versnelt je leerproces.


Er is veel stimulans en ondersteuning, zowel van de docenten als van je groepsgenoten, zo kies je uit de groep ook een persoonlijke buddy. De blik is gericht op uitbouwen van wat je wél kunt. Daarbij hoort de volgende stap: het anders doen; ook daar staan de schijnwerpers op. Als je flexibel bent en van stijl kunt veranderen heb je een mijlpaal in je leven bereikt die niet veel mensen bereiken, en een enorme stap gezet in je persoonlijke ontwikkeling.

Cookie gebruik