arrow_drop_up arrow_drop_down

Trauma door geweld

Eendaagse nascholing 19 januari 2019

van 9.30 tot 17.00 uur

Kosten €225,-

Ervaringen die diep ingrijpen in het
dagelijks functioneren

Voor haptotherapeuten, haptonomen, trainers, coaches van Synergos en andere erkende haptonomieopleidingen en studenten in de afstudeerfase. Ook voor hulpverlenerers en coaches uit het werkveld van o.a. trauma en herstel.

De dagelijkse actualiteit vraagt om leren omgaan met trauma veroorzaakt door geweld. Juist wij als hulpverlener hebben een belangrijke rol in de verwerking van deze processen. 

Deze nascholing is gericht op de problematiek van mensen die te maken hebben gehad met bijvoorbeeld beroving, huiselijk geweld, zelfdoding, moord, seksuele intimidatie, misbruik, migratie, oorlogen en aanslagen, nationale rampen, bijna doodervaring.

De vertrouwensbreuk die is ontstaan zorgt ervoor dat diverse alledaagse gebeurtenissen en omstandigheden opnieuw de angst en de afschuw oproepen die gerelateerd zijn aan de onverwerkte gebeurtenissen. Het dagelijks leven raakt doordrenkt van angst en machteloosheid. Problemen ontstaan op diverse gebieden, zeker ook daar, waar goed functioneren juist zo belangrijk is; de affectieve verbinding met anderen. Ook in lichamelijke klachten kunnen deze onderliggende problemen tot uiting komen.

Ook de therapeutische setting en zelfs de persoon van de begeleider/therapeut kan de sfeer van angst en machteloosheid oproepen. Overdracht en tegenoverdracht kunnen de actuele werkelijkheid verdoezelen.

Vanuit de haptonomische benadering kunnen we mensen leren om de gevoelens die passen bij het hier en nu weer voorrang te verlenen boven de gevoelsmatige associaties van eerder. Haptotherapie biedt tevens mogelijkheden om te leren hoe je meer adequaat kunt omgaan met situaties waarbij geweld je te boven is gegaan (crisissituaties).

In deze nascholing komen de volgende vragen aan de orde in theoretisch en praktisch perspectief.

  • Hoe ga je als begeleider om met emoties die niet in relatie staan met de momentane actualiteit?
  • Hoe ga je om met woede en machteloosheid?
  • Hoe kan verbroken vertrouwen weer helen?
  • Wat is er nodig om helderheid te scheppen in dergelijke situaties?
  • Hoe kan de therapeut bijdragen aan de verwerking van sterke gevoelens die zich blijven herhalen?
  • Wat is een zinvolle opbouw in de begeleiding?

Docent Nico Pronk is haptotherapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie en (bedrijfs)trainer. Zijn enorme ervaring met cliënten met uiteenlopend lichamelijk functioneren maken hem specialist in lichamelijk functioneren en disfunctioneren. Hij leert mensen zichzelf beter te verstaan door hun pijn te begrijpen. De principes die gelden voor lichamelijk (dis)functioneren worden door hem ook toegepast in de toepassing van haptonomie in diverse lerende situaties zowel coachend, trainend als therapeutisch.

Docent Jan Tigges is haptotherapeut, fysiotherapeut, relatietherapeut, zwangerschapsbegeleider, gespecialiseerd in traumaverwerking en docent bij Synergos.

Docent Lien Wetters: haptotherapeut, psycholoog, relatietherapeut, zwangerschapsbegeleider, systemisch werk en familieopstellingen, mindfulness en compassietrainer, Psych K fascilitator en docent bij Synergos.

Het aantal docenten is afhankelijk van de groepsgrootte.

Accreditatie in aanvraag.

Cookie gebruik