Traumaverwerking met haptotherapie


Tweedaagse nascholing over diagnose en behandeling.

Verplaatst wegens crisis naar 26 september en 3 oktober 2020

Volgeboekt, je kunt niet meer inschrijven.

De therapeut met cliënten met traumatische ervaringen zal stevig in zijn schoenen moeten staan

Een emotioneel trauma

Wanneer een mens herhaaldelijk vanuit een beperkt aantal waarnemingen in het hier en nu associaties maakt met emotionele gebeurtenissen uit het verleden, spreken we van een emotioneel trauma. Hierdoor kunnen adequate omgang en verwerking van het hier en nu niet meer plaats vinden. Het hier en nu wordt beleefd vanuit het verleden. Soms wordt in de beleving van de getraumatiseerde mens het heden volledig overschreven door ervaringen uit het verleden (dissociatie en catharsis) maar ook vaak gedeeltelijk, waarbij de reactie op een of meerdere prikkels en situaties voor anderen onbegrijpelijk wordt. 

Conflicten in relaties vieren hoogtij

De non-verbale houding van getraumatiseerde mensen is niet of slechts deels kloppend, waardoor de ander niet goed kan duiden wat de betrokkene vindt, uitstraalt of beleeft. Hierdoor ontstaat verwarring. Persoonlijke ontwikkeling en verdere vorming verlopen niet of moeizaam. Zingeving, levensdoel, zelfvertrouwen krijgen geen passende voedingsbodem. Conflicten in sociale relaties vieren hoogtij. In veel gevallen zijn er ook fysieke klachten. Associaties met het verleden spelen vaak geheel onbewust een belangrijke rol. 

In de haptotherapiepraktijk 

Soms komen mensen zelf met een hulpvraag die betrekking heeft op traumatische gebeurtenissen. Het komt ook voor dat mensen voor behandeling komen met een andere hulpvraag, waarna er tijdens de behandeling diepere lagen worden aangeraakt waarna traumatische ervaringen aan het licht komen.

Op het moment dat tijdens de behandeling (in de interactie cliënt-therapeut) reflexmatig verlopende traumatische betekenisverlening uit het verleden zich aandient, ontstaan er voor de therapeut mogelijkheden om een realistische betekenisverlening tot zijn recht te laten komen. Als de cliënt daarin mee kan gaan, ontstaat er bewustwording en komt er ruimte en inzicht.Gevoelens kunnen ruimer geplaatst worden en gedachten feitelijk onderbouwd. De cliënt leert onderscheid te maken tussen heden en verleden, door onderscheid tussen feiten en associaties.

Het pad dat therapeut en cliënt bewandelen is een smal pad

Een therapeut die omgaat met mensen met traumatische ervaringen zal stevig in zijn schoenen moeten staan. Associaties treden bliksemsnel op. Het vraagt van de therapeut kennis, inzicht en veel aanvoelend vermogen om verdergaande dissociatie, met mogelijkheden tot hertraumatisering, te voorkomen. Anderzijds moet de therapeut de cliënt voldoende in beweging kunnen brengen om samen het pad van herstel te bewerkstelligen.

De nascholing voorziet in:

  • Met de cliënt overeenstemming bereiken over de aard van het trauma en de te bewandelen weg
  • Herkennen van dissociatie
  • Kennis over waarneming van grondpatronen en emotionele aansturing
  • Kennis over dissociatie-verwachtingen bij verschillende grondpatronen
  • Kennis over stressregulatie
  • Kennis over grenzen en begrenzing
  • Ervaring in eigen beleving en de betekenisverlening tijdens de begeleiding
  • Ervaring in oefen- en aanraakvormen die traumatische ervaringen kunnen aansturen
  • Ervaring en kennis in omgaan met catharsis en methoden om iemand weer uit catharsis te halen
  • Kennis en ervaring over de randvoorwaarden om traumatische ervaringen opnieuw te kunnen kaderen

Docent
Nico Pronk, directeur Synergos, is haptotherapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie en (bedrijfs)trainer. Zijn enorme ervaring met cliënten met uiteenlopend lichamelijk functioneren maken hem specialist in lichamelijk functioneren en disfunctioneren. Hij leert mensen zichzelf beter te verstaan door hun pijn te begrijpen. De principes die gelden voor lichamelijk (dis)functioneren worden door hem ook toegepast in de toepassing van haptonomie in diverse lerende situaties zowel coachend, trainend als therapeutisch.

Accreditatie
VVH: 35 HTD (medisch/psychosociaal)
SKB-E2: 40 SBU (1,4 EC's)

Kosten €450,-.

arrow_drop_up arrow_drop_down