Het tweede jaar van de Vakopleiding

2 VO

25 lesdagen 

Voor toelating tot het tweede jaar is een positieve beoordeling na het eerste jaar van de vakopleiding van Synergos noodzakelijk.


Het tweede jaar kent dezelfde opzet als het eerste jaar maar het accent verschuift naar je begeleidende kwaliteiten en vaardigheden. Je leert een intake houden, behandelplannen maken, uitvoeren en evalueren. Je oefent intensief op en met elkaar, met de bedoeling: hoe leer je de ander om zichzelf verder te ontwikkelen.


Vaardigheidsmodules en procesgroep

Het tweede jaar bestaat uit 25 lesdagen. Deze lesdagen zijn onderverdeeld in: 

 • een vaardigheidsdeel van 11 dagen (5 vaardigheidsmodules van 2 dagen en 1 vaardigheidsmodule van 1 dag) 
 • een persoonlijk ontwikkelingsdeel van 14 dagen (procesgroep van 7 keer 2 dagen). 

Je begint in september met de 6 vaardigheidsmodules en in november gaat de procesgroep van start.

Zowel de vaardigheidsmodules als de lesblokken van de procesgroep worden steeds op twee aaneengesloten dagen gehouden, meestal donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Bij de procesgroep is er op donderdag van 18.30 uur tot 21.30 uur tevens een avondprogramma (werkopdracht) zonder docenten. Per maand vallen twee - en in een aantal gevallen vier - lesdagen.


Daarnaast is er een zelfstudie-gedeelte bestaande uit:

 • ronde van Nederland: elke student geeft en ontvangt tijdens dit jaar een haptonomiesessie aan/van iedere medestudent.
 • het laatste deel van de verplichte leertherapieën. Leertherapieën zijn sessies van 1 (tot 3) student(en) met een leertherapeut. Hier onderzoek je de ontwikkeling van je eigen grondpatronen.
 • coachingsessies aan een student van het eerste jaar.
 • deelname aan een theoriegroep en een praktijkgroep. Deze groepen worden onderling gevormd door studenten uit de procesgroep.
 • studenten van de procesgroep voeren gedurende het tweede jaar een gezamenlijk project uit.
 • tentamens Haptonomische fenomenen en Persoonlijkheidstheorieën op basis van opgegeven literatuur.
 • studenten maken een verslag na iedere 2 aaneengesloten dagen dat door een medestudent van feedback wordt voorzien.

Vaardigheidsmodules tweede jaar

 • Waarnemen 2
 • Aanraken 2
 • Gespreksvaardigheden 2
 • Bewegen en emoties 2
 • Belasten 2
 • Stressregulatie

Als je wilt kun je de studiedruk verlagen door de vaardigheidsmodules in het ene jaar en de procesgroep in een volgend jaar te doen. Als je beide met goed gevolg hebt afgelegd ontvang je het certificaat ‘Haptonomisch Begeleider’ en kun je doorstromen naar de specialisatiefase (derde jaar). 

Kosten:

Vaardigheidsmodules €1915,- Procesgroep €3015,-

DATUMOVERZICHT

Procesgroep 2VO

Blok 1 - 16 & 17 november 2017

Blok 2 - 14 & 15 december 2017

Blok 3 - 15 & 16 februari 2018

Blok 4 - 15 & 16 maart 2018

Blok 5 - 19 & 20 april 2018

Blok 6 - 24 & 25 mei 2018

Blok 7 - 21 & 22 juni 2018

Vaardigheidsmodules 2VO

Waarnemen - 28 & 29 september 2017

Aanraken - 12 & 13 oktober 2017

Gespreksvaardigheden - 2 & 3 november 2017

Bewegen en emoties - 25 & 26 januari 2018

Belasten - 5 & 6 april 2018


TENTAMEN Haptonomische fenomenen - 22 januari 2018

TENTAMEN Persoonlijkheidstheorieën - 7 mei 2018