arrow_drop_up arrow_drop_down

Het tweede jaar van de Vakopleiding

2 VO

24 lesdagen 

Voor toelating tot het tweede jaar is een positieve beoordeling na het eerste jaar van de vakopleiding van Synergos noodzakelijk.

Het tweede jaar kent dezelfde opzet als het eerste jaar maar het accent verschuift naar je begeleidende kwaliteiten en vaardigheden. Je leert een intake houden, behandelplannen maken, uitvoeren en evalueren. Je oefent intensief op en met elkaar, met de bedoeling: hoe leer je de ander om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit jaar wordt je steeds vaardiger in het uitgebreide repertoire waarop je omgaat met anderen. Je verdiept je stijl van gespreksvoering, aanraken en oefenvormen in de vaardigheidsmodules. De vaardigheden uit het eerste jaar worden steeds meer toepasbaar ten dienste van de ander. Hiertoe volg je 5 vaardigheidsmodules van 2 dagen.

De procesgroep van het tweede jaar staat ook in het licht van de ontwikkeling van anderen. Vanuit je persoonlijke stijl en mogelijkheden leer je om jezelf in stijl en invloed in te zetten ten dienste van het ontwikkelingsproces van de ander. Je leert vorm te geven en ordening te houden in een proces waarbij je andere mensen verder helpt. Eerst met elkaar en vervolgens ook door proefbegeleidingen met mensen uit het eerste jaar. Gedurende de procesgroep van het 1e en 2e jaar leer je ook hoe je jezelf betrokken kunt profileren door het houden van voordrachten. In het 2e jaar komt de optimale samenwerking in groepsverband nog eens extra aan bod.

Vaardigheidsmodules en procesgroep

Het tweede jaar bestaat uit 24 lesdagen. Deze lesdagen zijn onderverdeeld in:

 • een vaardigheidsdeel van 10 dagen (5 vaardigheidsmodules van 2 dagen)
 • een persoonlijk ontwikkelingsdeel van 14 dagen (procesgroep van 7 keer 2 dagen)

Je begint in september met de 6 vaardigheidsmodules en in november gaat de procesgroep van start.

Zowel de vaardigheidsmodules als de lesblokken van de procesgroep worden steeds op twee aaneengesloten dagen gehouden, meestal donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Bij de procesgroep is er op donderdag van 18.30 uur tot 21.30 uur tevens een avondprogramma (werkopdracht) zonder docenten. Per maand vallen twee - en in een aantal gevallen vier - lesdagen.

Daarnaast is er een zelfstudie-gedeelte bestaande uit:

 • ronde van Nederland: elke student geeft en ontvangt tijdens dit jaar een haptonomiesessie aan/van iedere medestudent.
 • het laatste deel van de verplichte leertherapieën. Leertherapieën zijn sessies van 1 (tot 3) student(en) met een leertherapeut. Hier onderzoek je de ontwikkeling van je eigen grondpatronen.
 • coachingsessies aan een student van het eerste jaar.
 • deelname aan een theoriegroep en een praktijkgroep. Deze groepen worden onderling gevormd door studenten uit de procesgroep.
 • studenten van de procesgroep voeren gedurende het tweede jaar een gezamenlijk project uit.
 • tentamens Haptonomische fenomenen en Persoonlijkheidstheorieën op basis van opgegeven literatuur.
 • studenten maken een verslag na iedere 2 aaneengesloten dagen dat door een medestudent van feedback wordt voorzien.

Vaardigheidsmodules tweede jaar


 • Waarnemen 2
 • Aanraken 2
 • Gespreksvaardigheden 2
 • Bewegen en emoties 2
 • Belasten


Als je wilt kun je de studiedruk verlagen door de vaardigheidsmodules in het ene jaar en de procesgroep in een volgend jaar te doen. Als je beide met goed gevolg hebt afgelegd ontvang je het certificaat ‘Haptonomisch Begeleider’ en kun je doorstromen naar de specialisatiefase (derde jaar).

Kosten:

Vaardigheidsmodules €2400,- Procesgroep €3262,-

DATUMOVERZICHT 2020-2021

Vanwege de kerst lock-down zullen er data wijzigen,
hou je studentenportaal in de gaten voor de meest actuele informatie

Inschrijvingen zijn gesloten, de groepen zijn vol. Neem contact op met Nick als je wilt overleggen over je studievoortgang. 

Cookie gebruik