arrow_drop_up arrow_drop_down

Instromen in de Vakopleiding

Vanwege de bijzondere omstandigheden dit jaar, is er geen instroommodule.

De docenten geven de laatste dag van je opleidingsjaar n.a.v een evaluatie een advies of je
succesvol door kunt.

Om toegelaten te worden tot de vakopleiding haptonomie gelden de volgende toelatingseisen:

  • Een afgerond basisjaar haptonomie bij Synergos of bij één van de andere haptonomie opleidingen
  • Een positief advies na het volgen van de instroommodule van 1 dag van de vakopleiding van Synergos

Daarin wordt getoetst op:

  • Haptonomische basisvaardigheden: waarnemen, communicatieve vaardigheden, lichamelijkheidsbesef, aanraken
  • Zelfreflectie en zelfinzicht
  • Onderzoekende attitude, lerende instelling
  • Expressiviteit; herkennen en uiten van eigen gevoelens
  • Een zekere mate van emotionele stabiliteit, vertrouwen in eigen voelen, denken en handelen, eigen verantwoordelijkheid en een eigen geluid

Deze eisen moeten aan een bepaald niveau voldoen, wat gekoppeld is aan de verwachting dat studenten die dit niveau hebben, zich de stof in de Vakopleiding eigen kunnen maken in een bestek van 3 jaar. 

Ook voor de aanstaande student een dag om een beeld te krijgen van wat de Vakopleiding inhoudt en kennis te maken met de leermethode en de Synergosvisie. 

Kosten instroommodule €135,-

Cookie gebruik