De Nederlandse Vakopleiding voor Haptonomie

Post-HBO Opleiding

Basisjaar

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Afstuderen als 

Haptotherapeut

Jaar 3

Afstuderen als 

Haptonoom/Coach

 Nederlandse Vakopleiding voor Haptonomie

Expert worden

Als professional begeleid je mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Je kunt je eigen praktijk of trainingsbureau beginnen. Je wordt specialist in interactiedynamiek en feitelijk waarnemen. Je weet hoe gevoelens het functioneren van mensen beïnvloeden en helpt je cliënten zicht te krijgen hierop. Je kunt mogelijkheden aandragen voor verandering. Je helpt mensen het beste uit zichzelf te halen, zodat ze gelukkiger in het leven staan en minder klachten hebben. Als trainer of coach help je bijvoorbeeld mensen in hun werk beter te presteren, hun talenten meer te benutten en hun relaties met anderen te verbeteren.


In de driejarige Vakopleiding op Post-HBO niveau groei je uit tot een expert in haptonomie. 


  • Haptonomie gaat over het belang en de kracht van gevoelens in de communicatie
  • Gevoel komt altijd eerst en is de directe aansturing van elk menselijk denken en handelen
  • De Vakopleiding maakt je expert in de menselijke werking van contact en communicatie
  • Je leert anderen te begeleiden en coachen om het beste uit zichzelf te halen
  • Medische Basiskennis op HBO niveau kan geïntegreerd gevolgd worden
  • Haptonomie studeren betekent daadwerkelijk begrijpen hoe mensen met elkaar in contact staan, inzicht hebben in de manier waarop we keuzes maken en bewust zijn van de effecten die we hebben op anderen

  • De door Synergos opgeleide therapeut/begeleider is zeer getraind in het feitelijk waarnemen van zichzelf en anderen. Waarnemen speelt een belangrijke rol in de dagelijkse communicatie. Als je waar kunt nemen wat er feitelijk gebeurt, zonder interpretaties of waardeoordelen, is je communicatie zuiver en merk je dat meer dingen je opvallen.


  • De door Synergos opgeleide therapeut/begeleider weet waar zijn/haar talenten liggen en waar zijn/haar valkuilen. Hij/zij heeft goed inzicht in de eigen manier van omgaan met intimiteit, invoelen, grenzen aangeven, omgaan met autoriteit, stabiliteit en/of beweeglijkheid, de balans tussen afstemmen op jezelf en op anderen, eigen kracht voelen of juist anderen binnen laten komen.

  • De door Synergos opgeleide therapeut/begeleider is getraind in groepsdynamiek en in kijken naar manieren waarop mensen zich in groepsverband gedragen. Hij/zij doorziet groepssituaties en kan daardoor - waar nodig - concreet ingrijpen.


  • De door Synergos opgeleide therapeut/begeleider heeft inzicht in interactie en gedrag en kan hulp bieden ten aanzien van mensen, groepen en processen. Hij/zij kan anderen begeleiden inzicht te krijgen in hoe ze doen en wie ze zijn en zich bewust te worden van hun emotionele drijfveren. Hij/zij heeft de capaciteit om overzicht te houden in complexe situaties (emotioneel, contactueel, conflictueus).

arrow_drop_up arrow_drop_down