arrow_drop_up arrow_drop_down

Verlies en rouw

Tweedaagse nascholing  23 en 24 november 2018 

van 9.30 uur tot 17.00 uur

Kosten €450,-

Gastdocent Manu Keirse

Voor haptotherapeuten, haptonomen, trainers, coaches van Synergos en andere opleidingen en studenten in de afstudeerfase. Ook voor bijvoorbeeld hulpverleners uit het werkveld van verlies, afscheid en rouwverwerking.

Tweedaagse nascholing met gastdocent Manu Keirse. Hij is klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Hij is emeritus hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven.

Verlies en rouw zijn onderwerpen die je in de haptonomiepraktijk vaak tegenkomt. Meestal overkomt het jouw cliënten of is het ze overkomen, omdat verlies en rouw geen vertrouwde begrippen zijn voor de meeste mensen in het leven van alledag. Door deze nascholing willen we door oefening met een specialist op dit gebied, Manu Keirse, je kennis en mogelijkheden op dit gebied vergroten. Daarnaast oefenen we hoe we omgaan met rouw en verlies in de dagelijkse praktijk van de haptotherapeut.

Deze twee dagen zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen Manu Keirse, Nico Pronk en Bart Klijn
(Combinatie van theorie, reflectie, praktisch oefenen en literatuurstudie).

Manu Keirse:

"Eerst en vooral moet je luisteren. En daarna moet je luisteren. En als je dat hebt gedaan, probeer dan nog eens te luisteren.

Rouwen is iets wat je doet, niet iets dat je is aangedaan.

Leven is verlies ervaren. Overleven is leren hoe ermee om te gaan.

Het besef iets te kunnen doen, is een krachtig tegengif tegen je machteloosheid.

De pijn van verdriet is een spiegel die de kostbaarheid van je relaties weerkaatst.

Rouw is een vulkaan die langzaam slapend wordt, maar ineens weer tot leven kan komen.

Demping van gevoelens is een verdediging tegen hernieuwde pijn."

Nico Pronk:

"Verlies en rouw betekent: nooit meer…., nooit meer de stem van, nooit meer de sfeer van, nooit meer dat, wat zo vertrouwd en gewoon was, nooit meer wat jou zo nabij of zo van jou was.

Verlies en rouw betekent dat alles wat je voelt, ziet hoort en proeft anders is geworden.

Verlies en rouw betekent een omslag in je leven.

Verlies en rouw betekent afscheid en een nieuw begin.

Verlies en rouw betekent: her-innering".

Dag 1

Ochtend

Opening door Nico Pronk.

 • In tweetallen verliesgeschiedenis in kaart brengen in maximaal 30 minuten.
 • Inleidend verhaal van Manu dat ons raakt en tot reflectie aanzet, en inventarisatie van vragen die leven.
 • Theorie en discussie op basis van verhalen van Manu over vormen van rouw, nut van modellen en verschillen in doelgroepen.

Middag

 • Theorie en discussie op basis van verhalen van Manu over verschil tussen verdriet, depressie en burn-out, pathologische rouw, mensen voorbereiden op rouw en niet zichtbaar verdriet.
 • Theorie en discussie op basis van verhalen van Manu over herkennen van verlies en rouw, tekenen van vooruitgang en stagnatie en noodzakelijke vaardigheden.

Dag 2

Ochtend

 • Inleiding door Nico, dag staat in het teken van het maken van de vertaling naar de haptonomie qua vak en vaardigheden.
 • Oefenen in drietallen over het effect van de eigen verliezen op de wijze waarop je mensen begeleidt. Is tevens een oefening van de vaardigheden om verlies te herkennen bij de ander.
 • Plenaire discussie olv Nico en Bart over wat je zoal bent tegengekomen en welke vaardigheden dat vraagt.

Middag

 • Oefenen met aanraken, het voelen en begeleiden van verdriet en rouw.
 • Plenaire discussie olv Nico en Bart over wat je zoal bent tegengekomen en welke vaardigheden dat vraagt.
 • Afsluiting en samenvatting door Nico, met vertaling naar de haptonomie.

Docent Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. Zijn boeken werden in vele talen vertaald.

Docent Nico Pronk is haptotherapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie en (bedrijfs)trainer. Hij leert mensen zichzelf beter te verstaan door hun pijn te begrijpen.

Assistentdocent Bart Klijn is haptonoom, interim/projectmanager, adviseur en coach bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat hem boeit is wat het effect van verlies, trauma en conflict is op ons denken, voelen en bewegen. Zowel in ons dagelijks leven als in organisaties.

Accreditatie
SKB-E.2/ Totaal SBU: 56/ 2 EC's
VVH: 65 HTD/SBU